KOMISIE

komisia školstva, kultúry,mládeže a športu
predseda : Monika Jobbágy, Bc.
členovia: Iveta Ďurišová, Mgr.
Attila Király
Angelika Szlamová, Mgr.
Alexander Lőrincz
Ildikó Kertészová
Ján Markovics

komisia finančná, výstavby a územného plánovania, obchodu a služieb
predseda : Štefan Őszi
členovia: Tibor Lőrincz, Ing.
Roland Novák, Ing.
Tibor Bakoš, Ing.
Attila Szép
Monika Lehocká
Tomáš Markovics

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Roland Novák, Ing.
Tibor Bakoš, Ing.
Zoltán Bényi, Ing.