OBECNÝ ÚRAD

IMG_7603 IMG_7604

adresa: Mierová 790, 946 01 Kameničná

Zamestnanci úradu:

hlavný kontrolór : JUDr.,Ing. Iveta Némethová

vedúca kancelárie
podateľňa,personalistika,zmluvy,verejné obstarávani,pokladňa: Bc. Marcela Bulajcsíková
tel.:0357792550 mail: mbulajcsikova@kamenicna.eu

referent
účtovníctvo,doprava,archivácia spisov, verejné obstarávanie : Noémi Ďurčovičová
tel.:0357792182 mail: ndurcovicova@kamenicna.eu

referent
mzdová účtovníčka, evidencia obyvateľstva,matrikárka, životné prostredie,majetok obce : Alžbeta Magalová
tel.:0357792366 mail: amagalova@kamenicna.eu

referent
dane a poplatky,fakturácia,cintoríny: Irena Patajová
tel.:0357792166 mail: ipatajova@kamenicna.eu