GONYUbannerSK1

erb» Obec Kameničná je  strednej veľkosti s 1940 obyvateľmi ležiaca vo východnej časti Žitného ostrova, na pravom brehu Váhu. Cesta, ktorá vedie z Komárna do Kolárova ju pretína na dve polovice. Nadmorská výška obce je 110 metrov nad morom.

Veterinárne opatrenie

Madárinfulenza

EKOTOPFILM

Nyilvános versenytárgyalás – Értesítés

Oznámenie – obchodná verejná súťaž

Výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie dotáciíí z rozpočtu obce Kameničná na rok 2023

Verejná vyhláška-Zvolanie zhromaždenia účsastníkov pozemkových úprav v k.ú. Kameničná

823384_P1_VZFU_VNZ_MFUU

Verejná vyhláška – zverejnenie VZFU PPÚ Kameničná

Oznámenie o strateg. dokumente NSK 

Verejná vyhláška registra pôvodného stavu PPÚ KAMENIČNÁ

Výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácií(1)

VZN č. 2-2021 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Kameničná

Príloha č. 1 VZN č. 2-2021

Príloha č. 2 VZN č. 2-2021 Zúčtovanie-dotácie

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

“Proti záverečnému stanovisku “Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú.
Kolárovo” verejnosť má právo podať rozklad v lehote podľa § 24 ods.4
zákona č. 24/2006 Z.z “:

ZG Rekonštrukcia farmy ošípaných_BD

Oznámenie vtáčia chrípka

COVID-19:

Oznámenie – Covid

Čiastka_22 k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

OZNAM O TESTOVANÍ

POĎAKOVANIE STAROSTU

Harmonogram testovania

Oznámenie Covid

Vyhlásenie núdzového stavu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30.9.2020

– Oznámenie pre chovateľov ošípaných –

Oznámenie o termíne a mieste konania

spoločného verejného prerokovania navrhovanej činnosti

„Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“.

Verejné oznámenie DAN Slovakia 24.7.2020

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie správy o hodnotení

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-rekonstrukcia-farmy-osipanych-v-k-u-kolarovo-

Informácie – 17.03.2020

Verejná vyhláška

>Opatrenia starostu obce<

>Opatrenia na ÚPSVaR s cieľom predísť šíreniu vírusu<

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Usmernenie MŠ

Usmernenie HH SR

Opatrenie ÚVZ SR

Verejné oznámenie

Rozšírenie núdzového stavu 08.04.2020 – 13.04.2020

Kliknite pre načítanie mapy