TURIZMUS

Športovo- rekreačné zariadenia

Konkoly- Akácos
Možnosť rybolovu

Konkoly
Prírodná vodná plocha (s plážou), trávnaté plochy na slnenie

Ihrisko (futbal)

Poľovníctvo
Adresa/Trasa: katastrálna oblasť
Kameničná