ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Prvá písomná zmienka o obci: V roku 1482
Plocha: 3455 ha

Poštové smerovacie číslo: 946 01

Obec Kameničná je  strednej veľkosti s 1940 obyvateľmi leží vo východnej časti Žitného ostrova, na pravom brehu Váhu. Cesta, ktorá vedie z Komárna do Kolárova ju pretína na dve polovice. Nadmorská výška obce je 110 metrov nad morom.

Osady pričlenené k obci:
Názov osady: Bálvány
Vzdialenosť osady od obce (km): 1

Názov osady: Lohát
Vzdialenosť osady od obce (km): 6

Názov osady: Szolos
Vzdialenosť osady od obce (km): 2

IMG_7603 IMG_7604

Známe osobnosti

Július Lőrincz (nar.: 10.4.1862, Kameničná) Gymnázium ukončil v Komárne, teológiu študoval v Ostrihome a v Budapešti. Od roku 1866 je profesorom trnavského arcibiskupského hlavného gymnázia. Jeho knihy a články sú zamerané na dejiny cirkvi.

Štefan Maráz (14.9.1855 – 11.11.1880 Kameničná) Teológiu skončil v Ostrihome, tam ho aj vysvätili za kňaza. Napísal viacero cirkevných štúdií a kníh.

Alexander Molnár ( Kameničná) súdny radca v.v., na budapeštianskej univerzite poslucháč filozofie. Vyvíjal mnohostrannú literárnu činnosť. Jeho spisy z oblasti dejín vychádzali spolu s jazykovednými pojednaniami. Napísal niekoľko veselohier.

Obyvateľstvo podľa pohlavia k 1.1.2009:

Spolu Muži Ženy
1. januára 1990 1555 755 800
1. januára 2009 1 940 956 984

Obyvateľstvo podľa veku

Vek: Spolu Muži(chlapci) Ženy(dievčatá)
Do 3 rokov 73 37 36
Od 4 do 6 rokov 62 38 24
Od 7 do 18 rokov 250 126 124
Od 19 do 60 rokov 1 199 613 586
Nad 60 rokov 356 142 214

Zväčšiť mapu