OBJEDNÁVKY

Objednávka 13

Objednávka č. 12-2024

Objednávka č. 11-2024

Objednáva č. 10

Objednáva č. 9

Objednávka 52024

Objednávka č. 42024

Obednávka č.22024

Objednávka č. 6

Objednávka – smetné nádoby

Objednávka č. 30

Objednávka č.29-2023-RSaUC KN

Objednávka 28.

Objednávka č. 26-1

Objednávka 27

Objednávka č. 25

Objednávka č. 24-1

Objednávka č. 232023

Objednávka 212023

Objednávka 202023

Objednávak 192023

Objednávak 182023

Objednávka 172023

Objednávka 162023

Objednávka 152023

Objednávka 142023

Objednávka 132023

Objednávka8 2023

Objednávka Lumigreen – zv.: 7.6.2023

Objedvávka 122023

Objednávka č. 9

Objednávka 62023

Objednávka č. 42023

Objednávka č. 32023

Objednávka 22023

Objednávka č. 27

Objednávka č. 26

Objednávka 17-2

Objednávka č. 24

Objednávka č. 232022

Objednávka 222022

Objednávka 212022

Objednávka

Objednávka 192022

Objednávka 182022

Objednávka č. 16 2022

Objednávka č. 14 2022

Objednávka č. 15

Objednávka č. 14

Objednávka č. 122022

Objednávka 11. 2022

Objednávka č. 92022-zrkadlá

Objednávka č.72022 -úradná skúška

Objednávka č. 62022 – školenie

Objednávka č. 5 – Atrakcie Súťaž vo varení

Objednávka 3.2022

Objednávka č. 2-2022

Objednávka 012022

Objdnávka 37 2021

Objednávka č. 35

Objednávka EPIC Partner a.s.

Objednávka 322021

Objednávka č. 31 (2)

Objednávka č. 29

Objhednávka č.28

Objednávka č.27

Objednávka č. 262021

Objednávka č.252021

Objednávka 242021

Objednávka č. 232021

objednávka č.212021 – postrek

objednávka č. 202021

objednávka č.192021

objednávka č.182021 rozbor odpad.vody

Objednavka c 172021

Objednávka č.16 – autob.nápisy

Objednávka č.14 – drevený kvetináč

Objednávka 152021

Objednávka 122021

Objednávka 62021

Objednávka 132021

Objednávka č. 7

Objednávka č. 4

Objednávka 2021-2

Objednávka 2021-1

Objednávka FCC-nebezp. odpad

Objednávka – projekt KD

Objednávka č. 38

Objednávka č. 37

Objednávka 37

Objednávka č. 29 – ročná kontrola kotlov

Objednávka č. 28 – projekt dopravného značenia

Objednávka č. 27 – certif.beton.žumpa

Objednávka č. 26 – drvenie stavebného odpadu

Objednávka č. 252020 – ročný servis IVECO

Objednávka rozboru odpadovej vody ČOV

Objednávka matričné doklady

Objednávka stravn.lístkov 25.6.2020

Objednávka stravn.lístkov 23.4.2020

Objednávka stravn.lístkov 21.2.2020

Objednávka stravn.lístkov 2.1.2020

Objednávka č. 022020

objednávka č.192020

Objednávka č. 17

Objednávka č. 16

Objednávka č. 142020

Objednávka č. 15 chladiaci box

Objednávka 122020

Objednávka 72020 – Reflex.pásy

Objednávka 82020- prepracovanie PD

Objednávka 72020 – Reflex.pásy

Objednávka 82020- prepracovanie PD

objednávka 042020

objednávka 032020

objednávka č. 32

objednávka č. 31

objednávka č.28

objednávka č.27

objednávka č.26

objednávka č.25

objednávka č.24

objednávka č.23

objednávka č.22

objednávka č.21

objednávka č.20

objednávka č.19

objednávka č.18

objednávka č.17

objednávka č.16

objednávka č. 15

objednávka č.14

objednávka č.13

objednávka č.12

objednávka č.11

objednávka č.10

objednávka č.9

objednávka č.8

objednávka č.7

objednávka č.6

objednávka č.5

objednávka č.4

objednávka č.3

objednávka č.2

objednávka č.1