OBJEDNÁVKY

Objednávka 132021

Objednávka č. 7

Objednávka č. 4

Objednávka 2021-2

Objednávka 2021-1

Objednávka FCC-nebezp. odpad

Objednávka – projekt KD

Objednávka č. 38

Objednávka č. 37

Objednávka 37

Objednávka č. 29 – ročná kontrola kotlov

Objednávka č. 28 – projekt dopravného značenia

Objednávka č. 27 – certif.beton.žumpa

Objednávka č. 26 – drvenie stavebného odpadu

Objednávka č. 252020 – ročný servis IVECO

Objednávka rozboru odpadovej vody ČOV

Objednávka matričné doklady

Objednávka stravn.lístkov 25.6.2020

Objednávka stravn.lístkov 23.4.2020

Objednávka stravn.lístkov 21.2.2020

Objednávka stravn.lístkov 2.1.2020

Objednávka č. 022020

objednávka č.192020

Objednávka č. 17

Objednávka č. 16

Objednávka č. 142020

Objednávka č. 15 chladiaci box

Objednávka 122020

Objednávka 72020 – Reflex.pásy

Objednávka 82020- prepracovanie PD

Objednávka 72020 – Reflex.pásy

Objednávka 82020- prepracovanie PD

objednávka 042020

objednávka 032020

objednávka č. 32

objednávka č. 31

objednávka č.28

objednávka č.27

objednávka č.26

objednávka č.25

objednávka č.24

objednávka č.23

objednávka č.22

objednávka č.21

objednávka č.20

objednávka č.19

objednávka č.18

objednávka č.17

objednávka č.16

objednávka č. 15

objednávka č.14

objednávka č.13

objednávka č.12

objednávka č.11

objednávka č.10

objednávka č.9

objednávka č.8

objednávka č.7

objednávka č.6

objednávka č.5

objednávka č.4

objednávka č.3

objednávka č.2

objednávka č.1