STAROSTA

Starosta obce:


Dezider Pataki
E-mail:

Tel. číslo obecného úradu:
035 / 7792166, 035 / 7792550
Fax.: 035/7792366

Mobil: 0905 551 011