ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA DÔCHODCOV

IMG_7665 IMG_7667

Základná organizácia dôchodcov v obci Kameničná bola založená 15.3.1990.

Organizáciu založili : Ján Varga, Alexander Borsányi,Rudolf Németh,
Irma Molnárová, Alžbeta Erösová,
Alexander Nagy a Kertész Július

Na čele organizácii sa do súčasnej doby vystriedalo viac predsedov.
V roku 2005 sme vstúpili do ZO-JDS Slovenska v marci 2012 prevzala predsedníctvo
v organizácii pani Eva Szalaiová, nakoľko predchádzajúca predsedníčkasa zriekla
svojej funkcie.
Ku dňu 14.1.2013 keďbola výročná schôdza, sme mali 109 členov. Od tej doby sa
prihlásilo päť nových členov, terajší stav je 114.
Máme 12 členný spevácky zbor s ktorým si spestrujeme naše stretnutia, oslávili sme
deň matiek,deň otcov. Vystupovali sme na obecných oslavách, ktoré sa vždy konajú
v septembri.
Musíme sa poďakovať vedeniu obce , ktoré nám umožňuje stretávanie sa každý
pondelok v kultúrnom dome, kde sa môžeme porozprávať o udalostiach z predošlého
týždňa. Počas stretnutí hráme kartové hry, vymieňame si recepty na varenie,
pečenie. Taktiež robíme gulášovú party, kapustovú, pečenie klobás. Máme veľmi
šikovné ženy, ktoré napečú zákusky, pagáče.
Oslávili sme úctu k starším. Mali sme veľmi pekný program na oslave jubilantov v
decembri, ktorých bolo 23 a súčasne sme oslávili aj Vianoce.
Nadviazali sme spoluprácu s základnou organizáciou JDS v Kolárove, ako aj
v Čalovci a v Maďarsku v obci „Réde“.
Všetky akcie ktoré organizujeme sú podchytené aj v kronike. Regionálny týždenník
„Delta“ nám uverejňuje články o našej práci, ktoré sú taktiež podchytené v kronike.
Od marca 2012 sa na pondelňajších stretnutiach zúčastnilo 1 456 dôchodcov.
V priemere je nás na každom stretnutí okolo 40. Presne je to vedené v kronike.

Touto cestou by som sa rada poďakovala pánovi starostovi obce Ing. Milanovi
Lehotskému a obecnému zastupiteľstvu za veškerú pomoc pri organizovaní akcií.
Bude našou snahou túto dobrú spoluprácu naďalej rozvíjať a v rámci možností aj rozširovať.

Názov: Jednota Dôchodcov Slovenska-ZO Kameničná (Országos Nyugdíjas Szovetség Alapszervezete Keszegfalva)
Predsedkyňa:Szalay Éva
Podpredsedkyňa:Jobbágy Mária
Pokladník: Seres Mária
Tajomníčka: Vajkai Ilona
Vedenie:Molnár Rózsa, Balogh Edit,Farkas Valéria,Dobai Teréz,Seres Mária.

Kontrol. komisia: Csepregi Zsuzsanna,Jobbágy Erzsébet és Szoboszlai Gáspár

MDŽ 2013:

VEĽKÁ NOC 2013:

DEŇ ZEME:

Z príležitosti DŇA ZEME dňa 27.4.2013 sa zapojili do upratovania aj členovia klubu dôchodcov.Veríme že sme boli užitočný pri tejto akcii lebo sme vykonali kus užitočnej práce.Starosta obce po skončení brigády všetkých účastníkov pozval na chutný obed a občerstvenie. Chutilo nám moňno preto lebo varili naše ženy z klubu dôchodcov.