ZMLUVY

Zmluvy obce od 2011 do 2022 – archív

Zmluvy obce za rok 2024:

Por. č. Zverejnené Zmluvný partner Suma v EUR Predmet
1/2024 16.1.2024 Mária 25,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 105
2/2024 16.1.2024 Helena 25,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 72
3/2024 16.1.2024 Beáta 25,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 2
4/2024 16.1.2024 Helena 35,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 26
5/2024 16.1.2024 Ladislav 25,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 148
6/2024 16.1.2024 Alžbeta 25,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 59
7/2024 25.1.2024 Mária 25,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 77
8/2024 25.1.2024 Mária 15,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 55
9/2024 7.2.2024 Jaroslav G. 215,-/mes. Nájomná zmluva Jaroslav G , Angelika G…-790-2
10/2024 7.2.2024 Ján M., Sylvia M. 300,-/mes. Nájomná zmluva Ján M.., Sylvia M.-790-8
11/2024 7.2.2024 Ildikó V. 257,-/mes. Nájomná zmluva Ildikó V.-790-10
12/2024 7.2.2024 Ján L. 250,-/mes. Nájomná zmluva Ján L.-790-12
13/2024 9.2.2024 Karol N. 208,-/mes. Nájomná zmluva 790-1 Karol N.
14/2024 9.2.2024 František O. 324,-/mes. Nájomná zmluva 790-7 Františk O.
15/2024 9.2.2024 Tibor J. 227,-/mes. Nájomná zmluva – 790-6 -Jankovics
16/2024 9.2.2024 Attila Ádám Sz. 257,-/mes. Nájomná zmluva 790-14 Attila Ádám Sz.
17/2024 9.2.2024 Angelika M. 143,-/mes. Nájomná zmluva Angelika M. 755-1
18/2024 9.2.2024 Patrik P., Brenda T. 143,-/mes. Nájomná zmluva Patrik P.,Brenda T.755-2
19/2024 9.2.2024 Helena Ď. 169,-/mes. Nájomná zmluva Helena Ď. 755-3
20/2024 12.2.2024 Attila L., Nora M. 165,-/mes. Nájomná zmluva 755-6, Attila L., Nora M.
21/2024 12.2.2024 Anita B., Štefan K. 165,-/mes. Najomná zmluva 755-5, Anita B., Štefan K.
22/2024 12.2.2024 Dénes B., Renáta M. 169,-/mes. Nájomná zmluva 756-4, Dénes B., Renáta M ,
23/2024 12.2.2024 Robert Cs, Viktorai Cs. 165,-/mes. Nájomná zmluva 756-5- Robert Cs., Viktoria Cs.
24/2024 12.2.2024 Štefan V, Ellen F. 165,-/mes. Nájomná zmluva 756-6, Stefan V., Ellen F,
25/2024 12.2.2024 Margita M., Bernadeta B. 143,-/mes. Nájomná zmluva 757-2, Margita M., Bernadeta B.
26/2024 12.2.2024 Mária T., Hajnalka T. 169,-/mes. Nájomná Zmluva 755-4, Mária T, Hajnalka T
27/2024 12.2.2024 Viktor N. 168,-/mes. Nájomná zmluva 756-3, Viktor N.
28/2024 13.2.2024 Tímea E., TomአE. 169,-/mes. Nájomná zmluva – 757-3, Tímea E., Tomáš E.
29/2024 13.2.2024 Andrea T., Pavol T. 169,-/mes. Nájomná zmluva 755-4, Andrea T., Pavol T.
30/2024 13.2.2024 Edita Zs., Alžbeta Zs., Attila P. 143,-/mes. Nájomná zmluva – 756-1, Edita Zs.,Alžbeta Zs., Attila P.
31/2024 13.2.2024 Imrich K., Sofia M. 165,-/mes. Nájomná zmluva 757-5- Imrich K., Sofia M.
32/2024 13.2.2024 Irena M., Ľudovít J. 165,-/mes. Nájomná zmluva – 757-6 -Irena M., Ľudovít J.
33/2024 13.2.2024 Tímea R. 333,-/mes. Nájomná zmluva – 790-13 -Tímea R.
34/2024 16.2.2024 Helena 15,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta C20
35/2024 16.2.2024 Annamária 25,-/10 r. Zmluva o prernájme hrob. miesta B 34
36/2024 22.2.2024 Silvester B., Alžbeta B. 321,-/mes. nájomná zmluva 790-4- Silvester B, Alžbeta B., Silvester B.
37/2024 26.2.2024 Alžbeta 15,-/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta C 22
38/2024 6.3.2024 Attila Ádám 257,-/mes. nájomná zmluva – 790-14- Attila Ádám Sz.
39/2024 26.3.2024 Ján 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 40-1
40/2024 26.3.2024 Oľga 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob.miesta C18
41/2024 10.4.2024 Alena Farkasová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 42
42/2024 10.4.2024 Ferenc Nagy 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 226
43/2024 10.4.2024 Irena Lakiová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 269
44/2024 10.4.2024 Irena Lakiová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 33
45/2024 10.4.2024 Julianna Czímerová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 27
46/2024 24.4.2024 Monika Mészárosová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 81
47/2024 24.4.2024 Bernadeta Magyaricsová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 218
48/2024 24.4.2024 Alžbeta Csernusová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 70
49/2024 24.4.2024 Edita Ácsová 50,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 112
50/2024 3.5.2024 Štefan Kárpáti 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A109
51/2024 14.5.2024 Halina Badinková 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 237
52/2024 14.5.2024 Mária Trajzerová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 47
53/2024 23.5.2024 Eva Marosiová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 18-1
54/2024 23.5.2024 Peter Unyatinszki 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 8
55/2024 6.6.2024 Peter Unyatinszki 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 5
56/2024 17.6.2024 Klára Tokárová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta C19
57/2024 17.6.2024 Mária Budaiová 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A22
58/2024 21.6.2024 Norbert Tánczos 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B147

Zmluvy obce za rok 2023:

Por. č. Zverejnené Zmluvný partner Suma v EUR Predmet
1/2023 2.1.2023 Rozbroj N. 300/mes. Nájomná zmluva Rozbroj N.
2/2023 6.1.2023 Peter 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 18
3/2023 6.1.2023 Alena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 95
4/2023 6.1.2023 Alena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 266
5/2023 6.1.2023 Alena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 17
6/2023 6.1.2023 Anna 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 58
7/2023 6.1.2023 František 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 71
8/2023 6.1.2023 Renáta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 121
9/2023 6.1.2023 Mária 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 140
10/2023 23.1.2023 Ferenc 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrobového miesta A 43
11/2023 23.1.2023 Ferenc 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrobového miesta A 55
12/2023 23.1.2023 Edita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrobového miesta A 229
13/2023 23.1.2023 Zálán 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrobového miesta A 252
14/2023 23.1.2023 František 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrobového miesta A 47
15/2023 7.2.2023 Angelika M. 143,-/mes. Nájomná zmluva-Angelika M.
16/2023 7.2.2023 Viktor N. 168,-/mes. Nájomná zmluva – Viktor N.
17/2023 7.2.2023 Karol N. 208,-/mes. Nájomná zmluva Karol N
18/2023 7.2.2023 Tibor J. 227,-/mes. Nájomná zmluva – Tibor J.
19/2023 7.2.2023 Ildikó V. 257,-/mes. Nájomná Zmluva – Ildikó V.
20/2023 7.2.2023 Silvester B. 321,-/mes. Nájomná zmluva – Silvester B.
21/2023 7.2.2023 Miluše Cs. 215,-/mes. Nájomná zmluva – Miluše Cs.
22/2023 7.2.2023 Ján M. 300,-/mes. Nájomná zmluva – Ján M.
23/2023 7.2.2023 Jaroslav G. 215,-/mes. Nájomná zmluva – Jaroslav G.
24/2023 7.2.2023 František O. 324,-/mes. Nájomná zmluva – František O.
25/2023 7.2.2023 Tímea R. 333.-/mes. Nájomná zmluva – Tímea R.
26/2023 8.2.2023 Szép A. 257,-/mes. Nájomná zmluva – Szép A.
27/2023 9.2.2023 Irena M. 165,-/mes. Nájomná zmluva – Irena M.
28/2023 9.2.2023 Štefan V. 165,-/mes. Nájomná zmluva Štefan V.
29/2023 12.2.2023 Alžbeta Zs. 143,-/mes. Nájomná zmluva – Alžbeta Zs.
30/2023 12.2.2023 Ján L. 250,-/mes. Nájomná zmluva – Ján L.
31/2023 12.2.2023 Andrea T. 169,-/mes. Nájomná zmluva Andrea T.
32/2023 13.2.2023 Dénes B. 169,-/mes. Nájomná zmluva – Dénes B.
33/2023 17.2.2023 Helena Ď. 169,-/mes. Nájomná zmluva – Helena Ď.
34/2023 3.3.2023 MUDr. Sás 2100,-/r. Dodatok č.3 k Zmluve o Nájme MUDr.S.
35/2023 10.3.2023 Alžbeta 23,23/10 r. Zmluva o hrob. mieste A 211
36/2023 10.3.2023 MUDr. Eleonóra 2100,-/r. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme MUDR. Eleonora
37/2023 21.3.2023 Irena M. Ľudovit J.   DODATOK č.1 Byt č. 757-6
38/2023 29.3.2023 Ondrej V. 200,-/mes. Nájomná zmluva Ondrej V
39/2023 11.4.2023 Kristína T. 220,-/mes. Kristína Tóthová do 31.03.2023
40/2023 11.4.2023 Peter P. 220,-/mes. Peter Pavko od 01.04.2023
41/2023 13.4.2023 Róbert G. 220,-/mes. Robert Gőgh 31.03.2023
42/2023 13.4.2023 Emília Sz. 220,-/mes. Cyntia Szücsová – 1.4.2023
43/2023 13.4.2023 Juraj B. 220,-/mes. Borgula 01.04.2023
44/2023 14.4.2023 Štefan 23,23/10 r. Nájomné za hrob. miesta C16
45/2023 14.4.2023 Mária 25,-/10 r. Nájomné za hrob. miesta A 228
46/2023 14.4.2023 Mária 23,23/10 r. Nájomné za hrob. miesta A 153
47/2023 14.4.2023 Mária 23,23/10 r. Nájomné za hrob. miesta B 135
48/2023 14.4.2023 Alžbeta 11,61/10 r. Nájomné za hrob. miesta 200
49/2023 14.4.2023 Štefan 23,23/10 r. Nájomné za hrob. miesta B 73
50/2023 14.4.2023 Gejza 11,61/10 r. Nájomné za hrob. miesta A 94
51/2023 14.4.2023 Juraj 34,83/10r. Nájomné za hrob. miesta B 100
52/2023 14.4.2023 Miroslav M., Viktoria Sz. 220,-/mes. Nájomná zmluva – Miroslav Marx od 1.4.2023
53/2023 14.4.2023 Kristína M. 220,-/mes. Nájomná zmluva Márthová 922-4 – od 1.4.2023
54/2023 18.5.2023 Júlia 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 192
55/2023 18.5.2023 Edita 15,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 123
56/2023 18.5.2023 Gejza 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 22
57/2023 18.5.2023 Gejza 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 50
58/2023 18.5.2023 László 15,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 190
59/2023 18.5.2023 František 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 74
60/2023 18.5.2023 Zita 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 148
61/2023 18.5.2023 Zita 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 243
62/2023 18.5.2023 Erika L. 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 176
63/2023 18.5.2023 Vlasta 15,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta U 2
64/2023 18.5.2023 Mária 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 186
65/2023 12.8.2023 Ottová 15,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 71
66/2023 12.8.2023 Lázár 15,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta C 17
67/2023 12.8.2023 Mária 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 23
68/2023 12.8.2023 Irena 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 75
69/2023 12.8.2023 Terézia 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 137
70/2023 12.8.2023 Terézia 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 218
71/2023 12.8.2023 Emma 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 167
72/2023 12.8.2023 Ladislav 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 104
73/2023 31.8.2023 Alžbeta 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 304
74/2023 31.8.2023 Alžbeta 20,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta U 22
75/2023 31.8.2023 Zdenka 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 76
76/2023 31.8.2023 Irena 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 50
77/2023 7.9.2023 Szeilerová I. 143,-/mes. Nájomná zmluva
78/2023 19.9.2023 Edita 25,-/10r. Zmluva o prenájom hrob. miesta 79
79/2023 19.9.2023 Katarína 25,-/10r. Zmluva o prenájom hrob. miesta 172
80/2023 25.9.2023 Júlia 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob . miesta A 88
81/2023 25.9.2023 Júlia 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 270
82/2023 25.9.2023 Júlia 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. mieta A 119
83/2023 26.9.2023 Csaba M. 220,-/mes. Nájomná zmluva – 923 – 4 od 1.10.2023
84/2023 2.10.2023 Lýdia 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 25
85/2023 17.10.2023 Katarína 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 4
86/2023 17.10.2023 Július 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 23
87/2023 25.10.2023 Alžbeta 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. mieta B 65
88/2023 25.10.2023 Alžbeta 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 16
89/2023 25.10.2023 Etela 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 149
90/2023 31.10.2023 Ladislav 20,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta U27
91/2023 23.11.2023 Mgr. Noémi G. 220,-/1r. Zmluva o nájme bytu 922-3 od 1.12.2023
92/2023 23.11.2023 Ondrej 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 217
93/2023 23.11.2023 Ondrej 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 12
94/2023 23.11.2023 Ondrej 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 219
95/2023 23.11.2023 Gejza 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 108
96/2023 28.11.2023 Edita 15,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A158
97/2023 14.12.2023 Ildikó 25,-/10r. Zmluva o prenájme hrob.miesta A 250
98/2023 14.12.2023 Dikáczová 35,-/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B18
99/2023 27.12.2023 Fanny 294,-/mes. Nájomné zmluva byt 790-5
100/2023 27.12.2023 Nikolett 317,-/mes. Nájomné zmluva byt 790-11

Zmluvy v centr. registry zmlúv nájdete »TU«