ZMLUVY

Zmluvy obce od 2011 do 2021 – archív

Zmluvy obce za rok 2022:

Por.č Zverejnené Zmluvný partner Suma v EUR Predmet
1/2022 6.1.2022  Plaveczová Ľ.  23,23/10r. prenájom hrob.miesta N A -195
2/2022 6.1.2022  Horváthová H. 23,23/10r. Prenájom hrob.miesta N B-62
3/2022 6.1.2022  Kissová E.  11,61/10r. Prenájom hrob. miesta F A-22
4/2022 12.1.2022 Krnáčová 80,- Kúpna zmluva – Krnáčová
5/2022 17.1.2022 Jmedia s.r.o. 100,-/mes. Zmluva o poskytnutí technickej pomoci
6/2022 24.1.2022 L. Ibolya, J. Ibolya 23,23/10r. Prenáj. hrob.miesta N A 111
7/2022 24.1.2022 I. Téglás, M. Téglás 23,23/10r. Prenáj.hrob.miesta N A236
8/2022 24.1.2022 M. Badinka 23,23/10r. Prenáj.hrob.miesta N C11
9/2022 24.1.2022 F. Téglás 23,23/10r. Prenáj. hrob. miesta N A195
10/2022 3.2.2022 Národná geogr. inf. s.r.o. 99,-/rok Zmluva o poskytnutí služieb – Národná geogr.inform. s.r.o.
11/2022 7.2.2022 Markovics,J. Markovicsová S. 242,30/mes. Nájomná zmluva – J. Markovics
12/2022 7.2.2022 Tibor, Margita J. 175,30/mes. Nájomná zmluva – Tibor J.
13/2022 7.2.2022 Miluše , Csaba Cs. 169,30/mes. Nájomná zmluva – Miluše Cs
14/2022 7.2.2022 František O. 262,30/mes. Nájomná zmluva – František O
15/2022 7.2.2022 Jaroslav, Angelika  G. 163,30/mes. Nájomná zmluva – Jaroslav G.
16/2022 9.2.2022 Tímea, Tomáš C. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Tímea C.
17/2022 9.2.2022 Róbert, Viktória Cs. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Róbert C.
18/2022 9.2.2022 Irena M. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Irena M.
19/2022 9.2.2022 Margita M, Bernadeta B. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Margita M.
20/2022 10.2.2022 Tímea R. 188,-/mes. Nájomná zmluva – Tímea R
21/2022 10.2.2022 Karol N. 163,30/mes. Nájomná zmluva – Karol N
22/2022 10.2.2022 Štefan V. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Štefan V.
23/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 11,61/10r. Prenájom hrob.miesta A3
24/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A57
25/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A222
26/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta A12
27/2022 14.2.2022 Jozef Simon 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta B53
28/2022 14.2.2022 Jozef Simon 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta B163
29/2022 14.2.2022 Helena Ď. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Helena Ď.
30/2022 14.2.2022 Andrea T. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Andrea T.
31/2022 14.2.2022 Alžbeta Zs. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Alžbeta Ž.
32/2022 14.2.2022 Eva N. 206,30/mes. Nájomná zmluva – Eva N.
33/2022 14.2.2022 Anita B. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Anita B
34/2022 15.2.2022 Patrik P. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Patrik P
35/2022 15.2.2022 Angelika M. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Angelika M.
36/2022 28.2.2022 Mirislav M. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Mroslav M.
37/2022 9.3.2022 Mária Kovácsová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta N A 230
38/2022 10.3.2022 Žigrai J. 4600,- Mandátna zmluva – J.Žigray
39/2022 18.3.2022 Marian 10.000,- Kúpno predajná zmluva AVIA
40/2022 22.3.2022 TJ Agro 8.000,- Zmluva o poskytn. dot. TJ Agro
41/2022 23.3.2022 Karate klub 3.400,- Zmluva o poskytn.dot. Karate
42/2022 23.3.2022 Marx E. 500,- Kúpna zmluva-Nádrž
43/2022 23.3.2022 Poľovnícke združenie 800,- Zmluva o poskytn.ddotácie – Poľovnícke združ.
44/2022 30.3.2022 Š.,A. Kapala 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kapala
45/2022 30.3.2022 A. Pathó 135,30/mes. Nájomná zmluva – Pathó
46/2022 30.3.2022 O.,J. Vravko 100,-/mes. Nájomná zmluva – Vravko
47/2022 30.3.2022 M.Marx,V.Szép 200,.-´/mes. Nájomná zmluva – M. Marx
48/2022 30.3.2022 J. Borgula 200,-/mes. Nájomná zmluva – J. Borguľa
49/2022 30.3.2022 Kristína T. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kristína T.
50/2022 30.3.2022 Eduardo, Monika G. 270,30/mes. Nájomná zmluva – Eduardo G.
51/2022 30.3.2022 Imrich V., Mária V. 1734,- Kúpna zmluva Imrich V.
53/2022 30.3.2022 Hupian L. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 148
54/2022 30.3.2022 Motajcsek A. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta U 20
55/2022 30.3.2022 Károlyiova Z. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 74
56/2022 30.3.2022 Szalay E. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta 174
57/2022 30.3.2022 Belány T. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta A 10
58/2022 30.3.2022 Kovács Z. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta B 93
59/2022 30.3.2022 Šipoš J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta A 125
60/2022 30.3.2022 Šipoš J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 32
62/2022 30.3.2022 Kristína M. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kristína M.
63/2022 30.3.2022 Emília Sz. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Emília Sz
64/2022 30.3.2022 Led Arena s.r.o. 27850,- Zmluva o dielo – Osvetlenie verejného priestoru
66/2022 30.3.2022 Peter P., Jana B. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Peter P.
67/2022 4.5.2022 Ľ. Benkoczky 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta 57
68/2022 4.5.2022 Ľ. Benkoczky 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B15
69/2022 4.5.2022 E. Benkoczka, MUDr. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A96
70/2022 4.5.2022 E. Benkoczka, MUDr. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A97
71/2022 4.5.2022 K. Mrkva 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B116
72/2022 4.5.2022 K. Dömötör 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A134
73/2022 4.5.2022 K. Dömötör 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A135
74/2022 4.5.2022 R. Darázs 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B150
75/2022 9.5.2022 GUTTE s.r.o. 257.740,60 Zmluva o dielo_GUTTE s.r.o.

—————————————————————————–