ZMLUVY

Zmluvy obce od 2011 do 2021 – archív

Zmluvy obce za rok 2022:

Por.č Zverejnené Zmluvný partner Suma v EUR Predmet
1/2022 6.1.2022  Plaveczová Ľ.  23,23/10r. prenájom hrob.miesta N A -195
2/2022 6.1.2022  Horváthová H. 23,23/10r. Prenájom hrob.miesta N B-62
3/2022 6.1.2022  Kissová E.  11,61/10r. Prenájom hrob. miesta F A-22
4/2022 12.1.2022 Krnáčová 80,- Kúpna zmluva – Krnáčová
5/2022 17.1.2022 Jmedia s.r.o. 100,-/mes. Zmluva o poskytnutí technickej pomoci
6/2022 24.1.2022 L. Ibolya, J. Ibolya 23,23/10r. Prenáj. hrob.miesta N A 111
7/2022 24.1.2022 I. Téglás, M. Téglás 23,23/10r. Prenáj.hrob.miesta N A236
8/2022 24.1.2022 M. Badinka 23,23/10r. Prenáj.hrob.miesta N C11
9/2022 24.1.2022 F. Téglás 23,23/10r. Prenáj. hrob. miesta N A195
10/2022 3.2.2022 Národná geogr. inf. s.r.o. 99,-/rok Zmluva o poskytnutí služieb – Národná geogr.inform. s.r.o.
11/2022 7.2.2022 Markovics,J. Markovicsová S. 242,30/mes. Nájomná zmluva – J. Markovics
12/2022 7.2.2022 Tibor, Margita J. 175,30/mes. Nájomná zmluva – Tibor J.
13/2022 7.2.2022 Miluše , Csaba Cs. 169,30/mes. Nájomná zmluva – Miluše Cs
14/2022 7.2.2022 František O. 262,30/mes. Nájomná zmluva – František O
15/2022 7.2.2022 Jaroslav, Angelika  G. 163,30/mes. Nájomná zmluva – Jaroslav G.
16/2022 9.2.2022 Tímea, Tomáš C. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Tímea C.
17/2022 9.2.2022 Róbert, Viktória Cs. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Róbert C.
18/2022 9.2.2022 Irena M. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Irena M.
19/2022 9.2.2022 Margita M, Bernadeta B. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Margita M.
20/2022 10.2.2022 Tímea R. 188,-/mes. Nájomná zmluva – Tímea R
21/2022 10.2.2022 Karol N. 163,30/mes. Nájomná zmluva – Karol N
22/2022 10.2.2022 Štefan V. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Štefan V.
23/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 11,61/10r. Prenájom hrob.miesta A3
24/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A57
25/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A222
26/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta A12
27/2022 14.2.2022 Jozef Simon 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta B53
28/2022 14.2.2022 Jozef Simon 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta B163
29/2022 14.2.2022 Helena Ď. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Helena Ď.
30/2022 14.2.2022 Andrea T. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Andrea T.
31/2022 14.2.2022 Alžbeta Zs. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Alžbeta Ž.
32/2022 14.2.2022 Eva N. 206,30/mes. Nájomná zmluva – Eva N.
33/2022 14.2.2022 Anita B. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Anita B
34/2022 15.2.2022 Patrik P. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Patrik P
35/2022 15.2.2022 Angelika M. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Angelika M.
36/2022 28.2.2022 Mirislav M. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Mroslav M.
37/2022 9.3.2022 Mária Kovácsová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta N A 230
38/2022 10.3.2022 Žigrai J. 4600,- Mandátna zmluva – J.Žigray
39/2022 18.3.2022 Marian 10.000,- Kúpno predajná zmluva AVIA
40/2022 22.3.2022 TJ Agro 8.000,- Zmluva o poskytn. dot. TJ Agro
41/2022 23.3.2022 Karate klub 3.400,- Zmluva o poskytn.dot. Karate
42/2022 23.3.2022 Marx E. 500,- Kúpna zmluva-Nádrž
43/2022 23.3.2022 Poľovnícke združenie 800,- Zmluva o poskytn.ddotácie – Poľovnícke združ.
44/2022 30.3.2022 Š.,A. Kapala 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kapala
45/2022 30.3.2022 A. Pathó 135,30/mes. Nájomná zmluva – Pathó
46/2022 30.3.2022 O.,J. Vravko 100,-/mes. Nájomná zmluva – Vravko
47/2022 30.3.2022 M.Marx,V.Szép 200,.-´/mes. Nájomná zmluva – M. Marx
48/2022 30.3.2022 J. Borgula 200,-/mes. Nájomná zmluva – J. Borguľa
49/2022 30.3.2022 Kristína T. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kristína T.
50/2022 30.3.2022 Eduardo, Monika G. 270,30/mes. Nájomná zmluva – Eduardo G.
51/2022 30.3.2022 Imrich V., Mária V. 1734,- Kúpna zmluva Imrich V.
53/2022 30.3.2022 Hupian L. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 148
54/2022 30.3.2022 Motajcsek A. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta U 20
55/2022 30.3.2022 Károlyiova Z. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 74
56/2022 30.3.2022 Szalay E. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta 174
57/2022 30.3.2022 Belány T. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta A 10
58/2022 30.3.2022 Kovács Z. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta B 93
59/2022 30.3.2022 Šipoš J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta A 125
60/2022 30.3.2022 Šipoš J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 32
62/2022 30.3.2022 Kristína M. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kristína M.
63/2022 30.3.2022 Emília Sz. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Emília Sz
64/2022 30.3.2022 Led Arena s.r.o. 27850,- Zmluva o dielo – Osvetlenie verejného priestoru
66/2022 30.3.2022 Peter P., Jana B. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Peter P.
67/2022 4.5.2022 Ľ. Benkoczky 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta 57
68/2022 4.5.2022 Ľ. Benkoczky 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B15
69/2022 4.5.2022 E. Benkoczka, MUDr. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A96
70/2022 4.5.2022 E. Benkoczka, MUDr. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A97
71/2022 4.5.2022 K. Mrkva 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B116
72/2022 4.5.2022 K. Dömötör 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A134
73/2022 4.5.2022 K. Dömötör 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A135
74/2022 4.5.2022 R. Darázs 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B150
75/2022 9.5.2022 GUTTE s.r.o. 257.740,60 Zmluva o dielo_GUTTE s.r.o.
76/2022 17.5.2022 MH SR 4889,67 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11378 2020-4210-52028
77/2022 17.5.2022 Hegedűsová V. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta B63
78/2022 17.5.2022 Darázs G. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta A52
79/2022 17.5.2022 Kertész J. 11,61/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta B88
80/2022 17.5.2022 Kertész Š. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta A24
81/2022 17.5.2022 Szüllő L. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta 300
82/2022 17.5.2022 Szüllő L. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta 54
83/2022 17.5.2022 Csepregiová H. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta B4
84/2022 7.6.2022 Zengőová A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 157
85/2022 7.6.2022 Zengőová A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 110
86/2022 7.6.2022 Czímerová J. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 191
87/2022 7.6.2022 Czímerová J. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 192
88/2022 7.6.2022 Borsiczká I. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 40
89/2022 7.6.2022 Jobbágyová A. 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta B 101
90/2022 7.6.2022 Jobbágyová A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 53
91/2022 7.6.2022 Mészáros M. 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta C 10
92/2022 7.6.2022 Horján O. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 12
93/2022 7.6.2022 Zoborová E. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 48
94/2022 7.6.2022 Zoborová E. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 241
95/2022 7.6.2022 Zoborová E. 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta A 71
96/2022 4.7.2022 Imrich A. 239,30´/mes. Nájomná zmluva Imrich A.
97/2022 14.7.2022 Škoranova E. 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta 287
98/2022 14.7.2022 Škrovan V. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 89
99/2022 14.7.2022 Tóthova M. 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B 14
100/2022 14.7.2022 Škoranova E. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 13
101/2022 14.7.2022 Bukorová A. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 31
102/2022 14.7.2022 Muržicová M. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 189
103/2022 14.7.2022 Paluska V. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 231
104/2022 14.7.2022 Csemusová A. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 261
105/2022 14.7.2022 Tóthová M. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 276
106/2022 14.7.2022 Csemusová A. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B 21
109/2022 6.9.2022 Füssy A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta 261
110/2022 6.9.2022 Szabó J. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 245
111/2022 6.9.2022 Füssy A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta 193
112/2022 6.9.2022 Tóth J.H. 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta U 23
113/2022 12.9.2022 Szeilerová I. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Szeiler I.
114/2022 30.9.2022 Mónika U. 150,- Darovacia zmluva 14092022-1
115/2022 30.9.2022 Tibor D. 20,- Darovacia zmluva 23092022-1
116/2022 30.9.2022 Silvia M. 20,- Darovacia zmluva 29092022
117/2022 4.10.2022 Csaba,Katarina M. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Csaba M.
118/2022 4.10.2022 Ősziová F. 259,30/mes. Nájomná zmluva – Ösziová F.
119/2022 4.10.2022 Habardíkova Zuzana 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-224
120/2022 4.10.2022 Vajkaiová Izabella 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-34
121/2022 4.10.2022 Vajkaiová Izabella 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 21
122/2022 4.10.2022 Lőrinczová Jolana 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 223
123/2022 4.10.2022 Szénásiová Ildikó 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 237
124/2022 4.10.2022 Virágh Ján 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 187
125/2022 4.10.2022 Kürthy Karina 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 120
126/2022 4.10.2022 Csepregi Imrich 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B-79
127/2022 4.10.2022 Žilinská Judita 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-136
128/2022 4.10.2022 Žilinská Judita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 65
129/2022 4.10.2022 Žilinská Judita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 64
130/2022 4.10.2022 Žilinská Judita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-104
131/2022 4.10.2022 Molnár Ondrej 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-83
132/2022 6.10.2022 Terézia Cz. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 242
133/2022 6.10.2022 Dávid Cz. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 85
134/2022 6.10.2022 Dávid Cz. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 229
135/2022 6.10.2022 Zuzana B. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. mieta A 163
136/2022 6.10.2022 Ján S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 62
137/2022 6.10.2022 Mária F. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 56
138/2022 6.10.2022 Eva G. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 222
139/2022 6.10.2022 Eva G. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 88
140/2022 6.10.2022 Ján 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 205
141/2022 6.10.2022 Helena L. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miestab A 175
142/2022 6.10.2022 Helena L. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 309
143/2022 6.10.2022 Terézia Cz. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A19
144/2022 11.10.2022 Julianna K. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 14
145/2022 11.10.2022 Margita J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 232
146/2022 11.10.2022 Zita N. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 263
147/2022 11.10.2022 Katarína V. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 299
148/2022 11.10.2022 Helena H. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 312
149/2022 11.10.2022 Katarína V. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 30
150/2022 11.10.2022 Ján I. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 155
151/2022 11.10.2022 Katarína S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 177
152/2022 11.10.2022 Zita N. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 240
153/2022 11.10.2022 Julianna K. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 253
154/2022 11.10.2022 Katarína S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 255
155/2022 11.10.2022 Julianna K. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 20
156/2022 11.10.2022 Margita J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 32
157/2022 11.10.2022 Ján I. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 77
158/2022 11.10.2022 Eugen S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B42
159/2022 11.10.2022 Jolana L. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta U 4
160/2022 12.10.2022 Alžbeta S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 26
161/2022 12.10.2022 Alžbeta S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 46
162/2022 12.10.2022 Alžbeta T. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 69
163/2022 12.10.2022 Gabriel F. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 83
164/2022 12.10.2022 Ondrej N. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 106
165/2022 12.10.2022 Gabriel F. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 297
166/2022 12.10.2022 Jozef O. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 165
167/2022 12.10.2022 Ondrej N. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 185
168/2022 12.10.2022 Helena 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-174
169/2022 12.10.2022 Alžbeta T. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 70
170/2022 27.10.2022 3 w Slovakia, s.r.o. 185/05/r. Dodatok k Licenčnej zmluve
171/2022 27.10.2022 Noémi 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 100
172/2022 27.10.2022 Anna 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 1
173/2022 27.10.2022 Zita 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 2
174/2022 27.10.2022 Mária 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 6
175/2022 27.10.2022 Gejza 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 46
176/2022 27.10.2022 Monika 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 124
177/2022 27.10.2022 Oľga 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 150
178/2022 27.10.2022 Ondrej 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 62
179/2022 27.10.2022 Katarína 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 66
180/2022 27.10.2022 Melinda 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 118
181/2022 27.10.2022 Oľga 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 181
182/2022 27.10.2022 Tibor 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 294
183/2022 27.10.2022 Imrich 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 61
184/2022 27.10.2022 Ondrej 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 252
185/2022 27.10.2022 Mária 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 21
186/2022 27.10.2022 Júlia 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 23
187/2022 27.10.2022 Ján 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 58
188/2022 27.10.2022 Helena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 90
189/2022 27.10.2022 Viktória 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 107
190/2022 27.10.2022 Ondrej 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 157
191/2022 27.10.2022 Mária 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 162
192/2022 27.10.2022 Vojtech 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 164
193/2022 27.10.2022 Melinda 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 188
194/2022 27.10.2022 Zoltán 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 69
195/2022 27.10.2022 Boťanský 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 103
196/2022 27.10.2022 Edita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 132
199/2022 10.11.2022 Judita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 85
200/2022 10.11.2022 Štefan 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 135
201/2022 10.11.2022 Jaroslav 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 145
202/2022 10.11.2022 Alžbeta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 157
203/2022 10.11.2022 Helena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 266
204/2022 10.11.2022 Irena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 305
205/2022 10.11.2022 Gabriella 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 8
206/2022 10.11.2022 Arpád 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 17
207/2022 10.11.2022 Bernadet 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 29
208/2022 10.11.2022 Edita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 38
209/2022 10.11.2022 Alžbeta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 79
210/2022 10.11.2022 Margita 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 82
211/2022 10.11.2022 Irena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 102
212/2022 10.11.2022 Arpád 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 126
213/2022 10.11.2022 Emília 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 128
214/2022 10.11.2022 Edita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 166
215/2022 10.11.2022 Margita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 203
216/2022 10.11.2022 Michal 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 51
217/2022 10.11.2022 Júlia 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 60
218/2022 10.11.2022 Eva 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 73
219/2022 10.11.2022 Adriana 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 76
221/2022 29.11.2022 20,- Darovacia zmluva 25112022
222/2022 30.11.2022 Margita 100,- Darovacia zmluva 30112022

Zmluvy v centr. registry zmlúv nájdete »TU«