OBECNÝ ÚRAD

IMG_7603 IMG_7604

adresa: Mierová 790, 946 01 Kameničná

Zamestnanci úradu:

referent
účtovníctvo,doprava,archivácia spisov, verejné obstarávanie : Noémi Ďurčovičová
tel.:0357792182 mail: ndurcovicova@kamenicna.eu

referent
mzdová účtovníčka, evidencia obyvateľstva,matrikárka, životné prostredie,majetok obce : Alžbeta Magalová
tel.:0357792366 mail: amagalova@kamenicna.eu

referent
dane a poplatky,fakturácia,cintoríny: Helena Csepregiová
tel.:0357792166 mail: hcsepregiova@kamenicna.eu

Hlavná kontrolórka: JUDr., Ing. Gabriela Gönczölová, tel.: 0918873241

referent – zabezpečenie agend odpadového hospodárenia, koordinovanie
prác zamestnancov vykonávajúcich fyzickú prácu: Silvia Mitašová, tel.č.:
0905481474.

Organizačná štruktúra OZ 1.1.2023

Organizačná štruktúra OÚ od 15.8.2023