ZMLUVY-ARCHÍV

Zmluvy obce za rok 2022:

Por.č Zverejnené Zmluvný partner Suma v EUR Predmet
1/2022 6.1.2022  Plaveczová Ľ.  23,23/10r. prenájom hrob.miesta N A -195
2/2022 6.1.2022  Horváthová H. 23,23/10r. Prenájom hrob.miesta N B-62
3/2022 6.1.2022  Kissová E.  11,61/10r. Prenájom hrob. miesta F A-22
4/2022 12.1.2022 Krnáčová 80,- Kúpna zmluva – Krnáčová
5/2022 17.1.2022 Jmedia s.r.o. 100,-/mes. Zmluva o poskytnutí technickej pomoci
6/2022 24.1.2022 L. Ibolya, J. Ibolya 23,23/10r. Prenáj. hrob.miesta N A 111
7/2022 24.1.2022 I. Téglás, M. Téglás 23,23/10r. Prenáj.hrob.miesta N A236
8/2022 24.1.2022 M. Badinka 23,23/10r. Prenáj.hrob.miesta N C11
9/2022 24.1.2022 F. Téglás 23,23/10r. Prenáj. hrob. miesta N A195
10/2022 3.2.2022 Národná geogr. inf. s.r.o. 99,-/rok Zmluva o poskytnutí služieb – Národná geogr.inform. s.r.o.
11/2022 7.2.2022 Markovics,J. Markovicsová S. 242,30/mes. Nájomná zmluva – J. Markovics
12/2022 7.2.2022 Tibor, Margita J. 175,30/mes. Nájomná zmluva – Tibor J.
13/2022 7.2.2022 Miluše , Csaba Cs. 169,30/mes. Nájomná zmluva – Miluše Cs
14/2022 7.2.2022 František O. 262,30/mes. Nájomná zmluva – František O
15/2022 7.2.2022 Jaroslav, Angelika  G. 163,30/mes. Nájomná zmluva – Jaroslav G.
16/2022 9.2.2022 Tímea, Tomáš C. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Tímea C.
17/2022 9.2.2022 Róbert, Viktória Cs. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Róbert C.
18/2022 9.2.2022 Irena M. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Irena M.
19/2022 9.2.2022 Margita M, Bernadeta B. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Margita M.
20/2022 10.2.2022 Tímea R. 188,-/mes. Nájomná zmluva – Tímea R
21/2022 10.2.2022 Karol N. 163,30/mes. Nájomná zmluva – Karol N
22/2022 10.2.2022 Štefan V. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Štefan V.
23/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 11,61/10r. Prenájom hrob.miesta A3
24/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A57
25/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A222
26/2022 14.2.2022 Alžbeta Hozmanová 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta A12
27/2022 14.2.2022 Jozef Simon 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta B53
28/2022 14.2.2022 Jozef Simon 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta B163
29/2022 14.2.2022 Helena Ď. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Helena Ď.
30/2022 14.2.2022 Andrea T. 161,30/mes. Nájomná zmluva – Andrea T.
31/2022 14.2.2022 Alžbeta Zs. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Alžbeta Ž.
32/2022 14.2.2022 Eva N. 206,30/mes. Nájomná zmluva – Eva N.
33/2022 14.2.2022 Anita B. 157,30/mes. Nájomná zmluva – Anita B
34/2022 15.2.2022 Patrik P. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Patrik P
35/2022 15.2.2022 Angelika M. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Angelika M.
36/2022 28.2.2022 Mirislav M. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Mroslav M.
37/2022 9.3.2022 Mária Kovácsová 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta N A 230
38/2022 10.3.2022 Žigrai J. 4600,- Mandátna zmluva – J.Žigray
39/2022 18.3.2022 Marian 10.000,- Kúpno predajná zmluva AVIA
40/2022 22.3.2022 TJ Agro 8.000,- Zmluva o poskytn. dot. TJ Agro
41/2022 23.3.2022 Karate klub 3.400,- Zmluva o poskytn.dot. Karate
42/2022 23.3.2022 Marx E. 500,- Kúpna zmluva-Nádrž
43/2022 23.3.2022 Poľovnícke združenie 800,- Zmluva o poskytn.ddotácie – Poľovnícke združ.
44/2022 30.3.2022 Š.,A. Kapala 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kapala
45/2022 30.3.2022 A. Pathó 135,30/mes. Nájomná zmluva – Pathó
46/2022 30.3.2022 O.,J. Vravko 100,-/mes. Nájomná zmluva – Vravko
47/2022 30.3.2022 M.Marx,V.Szép 200,.-´/mes. Nájomná zmluva – M. Marx
48/2022 30.3.2022 J. Borgula 200,-/mes. Nájomná zmluva – J. Borguľa
49/2022 30.3.2022 Kristína T. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kristína T.
50/2022 30.3.2022 Eduardo, Monika G. 270,30/mes. Nájomná zmluva – Eduardo G.
51/2022 30.3.2022 Imrich V., Mária V. 1734,- Kúpna zmluva Imrich V.
53/2022 30.3.2022 Hupian L. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 148
54/2022 30.3.2022 Motajcsek A. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta U 20
55/2022 30.3.2022 Károlyiova Z. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 74
56/2022 30.3.2022 Szalay E. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta 174
57/2022 30.3.2022 Belány T. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta A 10
58/2022 30.3.2022 Kovács Z. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta B 93
59/2022 30.3.2022 Šipoš J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob.miesta A 125
60/2022 30.3.2022 Šipoš J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 32
62/2022 30.3.2022 Kristína M. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Kristína M.
63/2022 30.3.2022 Emília Sz. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Emília Sz
64/2022 30.3.2022 Led Arena s.r.o. 27850,- Zmluva o dielo LED ARENA s.r.o.
64a/2022 30.3.2022 Led Arena s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
66/2022 30.3.2022 Peter P., Jana B. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Peter P.
67/2022 4.5.2022 Ľ. Benkoczky 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta 57
68/2022 4.5.2022 Ľ. Benkoczky 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B15
69/2022 4.5.2022 E. Benkoczka, MUDr. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A96
70/2022 4.5.2022 E. Benkoczka, MUDr. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A97
71/2022 4.5.2022 K. Mrkva 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B116
72/2022 4.5.2022 K. Dömötör 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A134
73/2022 4.5.2022 K. Dömötör 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A135
74/2022 4.5.2022 R. Darázs 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B150
75/2022 9.5.2022 GUTTE s.r.o. 257.740,60 Zmluva o dielo_GUTTE s.r.o.
76/2022 17.5.2022 MH SR 4889,67 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11378 2020-4210-52028
77/2022 17.5.2022 Hegedűsová V. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta B63
78/2022 17.5.2022 Darázs G. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta A52
79/2022 17.5.2022 Kertész J. 11,61/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta B88
80/2022 17.5.2022 Kertész Š. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta A24
81/2022 17.5.2022 Szüllő L. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta 300
82/2022 17.5.2022 Szüllő L. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta 54
83/2022 17.5.2022 Csepregiová H. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrobového miesta B4
84/2022 7.6.2022 Zengőová A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 157
85/2022 7.6.2022 Zengőová A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 110
86/2022 7.6.2022 Czímerová J. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 191
87/2022 7.6.2022 Czímerová J. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 192
88/2022 7.6.2022 Borsiczká I. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 40
89/2022 7.6.2022 Jobbágyová A. 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta B 101
90/2022 7.6.2022 Jobbágyová A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 53
91/2022 7.6.2022 Mészáros M. 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta C 10
92/2022 7.6.2022 Horján O. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 12
93/2022 7.6.2022 Zoborová E. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 48
94/2022 7.6.2022 Zoborová E. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 241
95/2022 7.6.2022 Zoborová E. 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta A 71
96/2022 4.7.2022 Imrich A. 239,30´/mes. Nájomná zmluva Imrich A.
97/2022 14.7.2022 Škoranova E. 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta 287
98/2022 14.7.2022 Škrovan V. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 89
99/2022 14.7.2022 Tóthova M. 11,61/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B 14
100/2022 14.7.2022 Škoranova E. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 13
101/2022 14.7.2022 Bukorová A. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 31
102/2022 14.7.2022 Muržicová M. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 189
103/2022 14.7.2022 Paluska V. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 231
104/2022 14.7.2022 Csemusová A. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 261
105/2022 14.7.2022 Tóthová M. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta A 276
106/2022 14.7.2022 Csemusová A. 23,23/10r. Nájomná zmluva hrob. miesta B 21
109/2022 6.9.2022 Füssy A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta 261
110/2022 6.9.2022 Szabó J. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta A 245
111/2022 6.9.2022 Füssy A. 23,23/10r. Prenájom hrob. miesta 193
112/2022 6.9.2022 Tóth J.H. 11,61/10r. Prenájom hrob. miesta U 23
113/2022 12.9.2022 Szeilerová I. 135,30/mes. Nájomná zmluva – Szeiler I.
114/2022 30.9.2022 Mónika U. 150,- Darovacia zmluva 14092022-1
115/2022 30.9.2022 Tibor D. 20,- Darovacia zmluva 23092022-1
116/2022 30.9.2022 Silvia M. 20,- Darovacia zmluva 29092022
117/2022 4.10.2022 Csaba,Katarina M. 200,-/mes. Nájomná zmluva – Csaba M.
118/2022 4.10.2022 Ősziová F. 259,30/mes. Nájomná zmluva – Ösziová F.
119/2022 4.10.2022 Habardíkova Zuzana 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-224
120/2022 4.10.2022 Vajkaiová Izabella 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-34
121/2022 4.10.2022 Vajkaiová Izabella 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 21
122/2022 4.10.2022 Lőrinczová Jolana 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 223
123/2022 4.10.2022 Szénásiová Ildikó 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 237
124/2022 4.10.2022 Virágh Ján 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 187
125/2022 4.10.2022 Kürthy Karina 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 120
126/2022 4.10.2022 Csepregi Imrich 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B-79
127/2022 4.10.2022 Žilinská Judita 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-136
128/2022 4.10.2022 Žilinská Judita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 65
129/2022 4.10.2022 Žilinská Judita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 64
130/2022 4.10.2022 Žilinská Judita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-104
131/2022 4.10.2022 Molnár Ondrej 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-83
132/2022 6.10.2022 Terézia Cz. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 242
133/2022 6.10.2022 Dávid Cz. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 85
134/2022 6.10.2022 Dávid Cz. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 229
135/2022 6.10.2022 Zuzana B. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. mieta A 163
136/2022 6.10.2022 Ján S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 62
137/2022 6.10.2022 Mária F. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 56
138/2022 6.10.2022 Eva G. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 222
139/2022 6.10.2022 Eva G. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 88
140/2022 6.10.2022 Ján 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 205
141/2022 6.10.2022 Helena L. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miestab A 175
142/2022 6.10.2022 Helena L. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 309
143/2022 6.10.2022 Terézia Cz. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A19
144/2022 11.10.2022 Julianna K. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 14
145/2022 11.10.2022 Margita J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 232
146/2022 11.10.2022 Zita N. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 263
147/2022 11.10.2022 Katarína V. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 299
148/2022 11.10.2022 Helena H. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 312
149/2022 11.10.2022 Katarína V. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 30
150/2022 11.10.2022 Ján I. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 155
151/2022 11.10.2022 Katarína S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 177
152/2022 11.10.2022 Zita N. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 240
153/2022 11.10.2022 Julianna K. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 253
154/2022 11.10.2022 Katarína S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 255
155/2022 11.10.2022 Julianna K. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 20
156/2022 11.10.2022 Margita J. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 32
157/2022 11.10.2022 Ján I. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 77
158/2022 11.10.2022 Eugen S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B42
159/2022 11.10.2022 Jolana L. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta U 4
160/2022 12.10.2022 Alžbeta S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 26
161/2022 12.10.2022 Alžbeta S. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 46
162/2022 12.10.2022 Alžbeta T. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 69
163/2022 12.10.2022 Gabriel F. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 83
164/2022 12.10.2022 Ondrej N. 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 106
165/2022 12.10.2022 Gabriel F. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 297
166/2022 12.10.2022 Jozef O. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 165
167/2022 12.10.2022 Ondrej N. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 185
168/2022 12.10.2022 Helena 11,61/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A-174
169/2022 12.10.2022 Alžbeta T. 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 70
170/2022 27.10.2022 3 w Slovakia, s.r.o. 185/05/r. Dodatok k Licenčnej zmluve
171/2022 27.10.2022 Noémi 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 100
172/2022 27.10.2022 Anna 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 1
173/2022 27.10.2022 Zita 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 2
174/2022 27.10.2022 Mária 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 6
175/2022 27.10.2022 Gejza 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 46
176/2022 27.10.2022 Monika 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 124
177/2022 27.10.2022 Oľga 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 150
178/2022 27.10.2022 Ondrej 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 62
179/2022 27.10.2022 Katarína 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 66
180/2022 27.10.2022 Melinda 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 118
181/2022 27.10.2022 Oľga 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 181
182/2022 27.10.2022 Tibor 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 294
183/2022 27.10.2022 Imrich 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 61
184/2022 27.10.2022 Ondrej 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 252
185/2022 27.10.2022 Mária 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 21
186/2022 27.10.2022 Júlia 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 23
187/2022 27.10.2022 Ján 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 58
188/2022 27.10.2022 Helena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 90
189/2022 27.10.2022 Viktória 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 107
190/2022 27.10.2022 Ondrej 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 157
191/2022 27.10.2022 Mária 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 162
192/2022 27.10.2022 Vojtech 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 164
193/2022 27.10.2022 Melinda 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 188
194/2022 27.10.2022 Zoltán 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 69
195/2022 27.10.2022 Boťanský 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 103
196/2022 27.10.2022 Edita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 132
199/2022 10.11.2022 Judita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 85
200/2022 10.11.2022 Štefan 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 135
201/2022 10.11.2022 Jaroslav 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 145
202/2022 10.11.2022 Alžbeta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 157
203/2022 10.11.2022 Helena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 266
204/2022 10.11.2022 Irena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 305
205/2022 10.11.2022 Gabriella 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 8
206/2022 10.11.2022 Arpád 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 17
207/2022 10.11.2022 Bernadet 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 29
208/2022 10.11.2022 Edita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 38
209/2022 10.11.2022 Alžbeta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 79
210/2022 10.11.2022 Margita 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 82
211/2022 10.11.2022 Irena 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 102
212/2022 10.11.2022 Arpád 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 126
213/2022 10.11.2022 Emília 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 128
214/2022 10.11.2022 Edita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 166
215/2022 10.11.2022 Margita 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 203
216/2022 10.11.2022 Michal 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 51
217/2022 10.11.2022 Júlia 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 60
218/2022 10.11.2022 Eva 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 73
219/2022 10.11.2022 Adriana 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 76
221/2022 29.11.2022 20,- Darovacia zmluva 25112022
222/2022 30.11.2022 Margita 100,- Darovacia zmluva 30112022
223/2022 01.12.2022 Gőghová 200,-/mes. SKM_C22722120118180
224/2022 08.12.2022 Michal 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 67
225/2022 08.12.2022 Mária 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 257
226/2022 08.12.2022 Monika 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 47
227/2022 08.12.2022 Ladislav 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 40
228/2022 08.12.2022 Klaudia 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 80
229/2022 08.12.2022 Tibor 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 132
230/2022 08.12.2022 Julianna 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta C 15
231/2022 08.12.2022 Beáta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 102
232/2022 08.12.2022 Tibor 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 154
233/2022 08.12.2022 Helena 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 72
234/2022 08.12.2022 Ondrej 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 117
235/2022 08.12.2022 Kornélia 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 109
236/2022 08.12.2022 Marta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 64
237/2022 15.12.2022 Róbert 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta B 151
238/2022 15.12.2022 Anna 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 275
239/2022 15.12.2022 László 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 239
240/2022 15.12.2022 Arpád 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 147
241/2022 15.12.2022 Alžbeta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 200
242/2022 15.12.2022 Ladislav 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 159
243/2022 22.12.2022 Mária 34,84/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 268
244/2022 22.12.2022 Imrich 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 128
245/2022 22.12.2022 Imrich 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 302
246/2022 22.12.2022 Agneša 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 14
247/2022 22.12.2022 Valéria 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 190
248/2022 22.12.2022 Viktória 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta A 84
249/2022 22.12.2022 Márta 23,23/10 r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 188
250/2022 22.12.2022 Juraj 11,61/10r. Zmluva o prenájme hrob. miesta 228

Zmluvy obce (od r. 2011 do 2021 )

Por č. Zverejnené Zmluvný partner Suma v EUR
Predmet
1/2020
23.1.2020
Arpád Bukor
7700,-
Prevod vlastn. práva k nehnuť.
2/2020 27.1.2020 Viliam Varga 1780,- Zmluva o sprostr. kúpe a predaji
3/2020 28.1.2020 Jmedia s.r.o. 90,-/1080,- Zmluva o poskytnutí technickej pomoci
4/2020 7.2.2020 Zobor,Jerigová,Aranyosi 100,-/rok Zmluva o nájme rodinného domu
5/2020 11.2.22020 Oláh F. 262,30/mes. Nájomná zmluva – Oláh
6/2020 11.2.22020 Ratimorská T. 270,30/mes. Nájomná zmluva – Ratimorská
7/2020 11.2.22020 Nagyová E. 206,30/mes. Nájomná zmluva – Nagyová
8/2020 11.2.22020 Vörösová(Bekeová) I. 206,30/mes. Nájomná zmluva – Bekeová
9/2020 11.2.22020 Nagy K. 163,30/mes. Nájomná zmluva – Nagy
10/2020 11.2.22020 Galbavý,Galbavá 163,30/mes. Nájomná zmluva – Galbavý
11/2020 11.2.22020 Pérez E.,Pérez M. 270,30/mes. Nájomná zmluva – Pérez
12/2020 11.2.22020 Lackó J. 200,30/mes. Nájomná zmluva – Lackó
13/2020 11.2.22020 Bugár S,Bugár A. 262,30/mes. Nájomná zmluva Bugár
14/2020 11.2.22020 Markovics J.,Markovics S. 242,30/mes. Nájomná zmluva Markovics
15/2020 11.2.22020 Paradiová P. 259,30/mes. Nájomná zmluva – Paradiová
16/2020 11.2.22020 Jankovics T,Jankovics M. 175,30/mes. Nájomná zmluva – Jankovics
17/2020 11.2.22020 OSP DANUBIUS DS s.r.o. 178.730,43 Zmluva o dielo na stavebné práce – Vodozádržné opatrenia
18/2020 17.2.2020 INTEXT SLOVAKIA s.r.o. 40.823,74 Zmluva o dielo – Revitalizácia chodníkov
19/2020 24.2.2020 Budai, Mendaňová 135,30/mes. Nájomná zmluva Budai
20/2020 24.2.2020 Buzášová, Kočis 157,30/mes. Nájomná zmluva Buzásová
21/2020 24.2.2020 Csepregi, Csepregiová 157,30/mes. Nájomná zmluva Csepregi
22/2020 24.2.2020 Czita, Czitová 161,30/mes. Nájomná zmluva Czita
23/2020 24.2.2020 Majerová 157,30/mes. Nájomná zmluva Majerová
24/2020 24.2.2020 Manetová, Bircsákova 135,30/mes. Nájomná zmluva Manetová
25/2020 24.2.2020 Márthová 135,30/mes. Nájomná zmluva Mártová
26/2020 24.2.2020 Nagy V. 161,30/mes. Nájomná zmluva Nagy
27/2020 24.2.2020 Tóthová, Tóth 161,30/mes. Nájomná zmluva Tóthová
28/2020 24.2.2020 Trajzerová M.,H. 161,30/mes.. Nájomná zmluva Trajzlerová
29/2020 24.2.2020 Nagy Zs. 161.30/mes. Nájomná zmluva Zs.N.
30/2020 24.2.2020 Zsuzsová, Pollák 135,30/mes. Nájomná zmluva Zsuzsová
31/2020 27.2.2020 Lőrincz, Molnárová 157,30/mes. Nájomná zmluva Lőrincz
32/2020 2.3.2020 Ministerstvo vnútra SR 11.264,06 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002864 oposkytn.dotácie

Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č. 3 k Zmluve č. PHR-OPK1-2019-002864

33/2020 9.3.2020 Ďurišová 161,30/mes. Zmluva o nájme H. Ďurišová
34/2020 9.3.2020 Vravko 100,-/mes. Zmluva o nájme O. Vravko
35/2020 10.3.2020 2365,- Zmluva o združení obcí
36/2020 16.3.2020 DPO SR 3000,- Zmluva č320 0082 o posk. dotácie
37/2020 26.3.2020 A. Pathó 200,-/mes. Zmluva o nájme bytu – A.Pathó
38/2020 30.3.2020 Dodatok k zmluve o združení
39/2020 1.4.2020 Š. Kapala 200,-/mes. Nájomná zmluva – Š. Kapala
40/2020 1.4.2020 P. Pavko 200,-/mes. Nájomná zmluva P. Pavko
41/2020 1.4.2020 I. Sziova 200,-/mes. Nájomná zmluva I.Sziová
42/2020 1.4.2020 K. Tóthová 200,-/mes. Nájomná zmluva – K.Tóthová
43/2020 1.4.2020 R. Gőgh 200,-/mes. Nájomná zmluva – R. Gőgh
44/2020 1.4.2020 K. Márthová 200,-/mes. Nájomná zmluva – K.Márthová
45/2020 1.4.2020 I. Szabó 200,-/mes. Nájomná zmluva – I. Szabó
46/2020 1.4.2020 A. Pathó 200,-/mes. Zmluva o nájme bytu – A.Pathó
47/2020 1.4.2020 J. Borgula 200,-/mes. Nájomná zmluva – J. Borgula
48/2020 2.4.2020 I. Némethová 70.- Darovacia zmluva N.I.
49/2020 2.4.2020 D. Pataki 100,- Darovacia zmluva D.P.
50/2020 2.4.2020 A. Magalová 30,- Darovacia zmluva A.M
51/2020 2.4.2020 N. Ďurčovičová 30,- Darovacia zmluva D.N.
52/2020 2.4.2020 I. Patajová 30,- Darovacia zmluva
53/2020 6.4.2020 Š. Nagy 10,- Darovacia zmluva Š.N.
54/2020 6.4.2020 A. Ludrovec 10,- Darovacia zmluva A.L.
55/2020 6.4.2020 P. Hupian 10,- Darovacia zmluva P.H.
56/2020 6.4.2020 M. Turčeková 10,- Darovacia zmluva M.T.
57/2020 6.4.2020 K. Hupianová 10,- Darovacia zmluva K.H.
58/2020 14.4.2020 E. Marsalová 15,- Darovacia zmluva E.M.
59/2020 14.4.2020 A. Slabeňáková 10,- Darovacia zmluva P.Š.
60/2020 14.4.2020 N. Gőghová 10,- Darovacia zmluva N.G.
61/2020 14.4.2020 M. Egyedová 30,- Darovacia zmluva M.E.
62/2020 14.4.2020 R. Macková 20,- Darovacia zmluva R.M.
63/2020 14.4.2020 O. Madarászová 20,- Darovacia zmluva O.M.
64/2020 14.4.2020 M. Šebenová 20,- Darovacia zmlua Š.M.
65/2020 14.4.2020 V. Bhier 20,- Darovacia zmluva V.B.
66/2020 14.4.2020 G. Csicsóová 20,- Darovacia zmluva G.Cs.
67/2020 14.4.2020 H. Mészárosová 20,- Darovacia zmluva H.M.
68/2020 14.4.2020 E. Spányiková 20,- Darovacia zmluva E.S.
69/2020 14.4.2020 H. Gatsiková 20,- Darovacia zmluva H.G.
70/2020 14.4.2020 P. Gáspárová 20,- Darovacia zmluva P.G.
71/2020 14.4.2020 K. Kondé 20,- Darovacia zmluva K.K.
72/2020 14.4.2020 M. Kovácsová 20,- Darovacia zmluva M.K.
73/2020 18.4.2020 T.Bogner 200,-/mes. Nájomná zmluva T.B.
74/2020 20.5.2020 Západoslovenská distribučná 125,82 Zmluva o pripojení.- 121985186
75/2020 20.5.2020 TJ Agro 480,- Zmluva o poskytn.fin.prostr.- TJ 012020
76/2020 20.5.2020 Karate Klub Kameničná 3400,- Zmluva o poskytn. fin.prostriedkov – Mas 22020
77/2020 20.5.2020 Poľovnícke združenie Kameničná 800,- Zmluva o poskytn.fom.prostr. -poľovnici 032020
78/2020 20.5.2020 DHZ Kameničná 480,- Zmluva o poskytn.fin.prostr. -DHZ 052020
79/2020 27.5.2020 MŽP SR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFPč.OPKZP-PO2-SC211-2018-4015
80/2020 27.5.2020 MŽP SR Príloha k Dodatku č. 1 k Zmluve o …č. OPKZP-PO2-SC211-2018-4015
81/2020 3.6.2020 ZO JD 500,- Zmluva o poskytnutí dotácií č.42020- ZO JDS Kameničná
82/2020 24.6.2020 I. Molnár Zmluva o zriadení vecného bremena
83/2020 25.6.2020 CSEMADOK 800,- Zmluva o poskytnutí dotícii č62020- Csemadok
84/2020 26.6.2020 Ľ. Slezák 1000,- Kúpna zmluva Ľ. Slezák
85/2020 29.6.2020 I. Annuš 239,30 Náj.zmluva Annuš
86/2020 29.6.2020 Ľ. Fiala 1200.- Zmluva o poskytovaní audit.služieb
87/2020 29.6.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spolosč.stav.úradu
88/2020  1.7.2020  E. Szűcsová  200,-/mes. Nájomná zmluva Szűcsová
89/2020 14.7.2020 RD Vrbová nad Váhom Nájomná zmluva Vrbová nad Váhom
90/2020 23.7.2020 P. Lukáč 400,- Kúpna zmluva Lukáč P.
91/2020 11.8.2020 I. Molnár Dodatok č. 1 k zmluve o zriad. vec.bremena
92/2020 4.9.2020 Cs. Mészáros 259,30/mes. Nájomná zmluva
93/2020 28.9.2020 A. Gajdáčova Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
94/2020 5.10.2020 A. Koczkás 5315,- Kúpna zmluva o prevode vlastníkeho prava
95/2020 17.10.2020 MF SR 30081,- Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
96/2020 22.10.2020 NSK 900,- Zmluva o poskytnutí dotácie – NSK
97/2020 26.10.2020 UPSVAR Komárno Dohoda č. 201401013
98/2020 26.10.2020 UPSVAR Komárno Dohoda č. 20140129
 99/2020 30.10.2020 Z. Pivovarov  Zmluva o výpožičke
100/2020 30.10.2020 NSK 1150,- Zmluva č. 212020 o poskytnutí dotácie
101/2020 30.10.2020 UPSVAR Komárno  Dohoda č. 201454X33
102/2020 3.11.2020 Prosper 1800,- Zmluva o poskytnutí služieb
103/2020 11.11.2020 EPIC PARTNER 750,- Zmluva o dielo – EPICPARTNER -Vyprac.žiad. o NFP
104/2020 1.12.2020 Márthová K. 12633,50 Kúpna zmluva Márthová
105/2020 1.12.2020 ŠÚ SR Zmluva o výpožičke – Obec Kameničná
106/2020 4.12.2020 Kartali I. 1725,- Kúpna zmluva Ing. Iveta Kartali
107/2020 4.12.2020 Západosl. vod. spol. Zmluva o dodávku vody
108/2020 15.12.2020 DHZ Kameničná Dodatok č. 1 k Zmluve č.52020 DHZ
109/2020 15.12.2020 TJ Agro Dodatok č. 1 k Zmluve č.12020 TJ Agro
110/2020 17.12.2020 Bajusz, Bajuszová Kúpna zmluva Bajusz-Bajuszová
2021
1/2021 18.1.2021 FCC Slovensko Dodatok k zmluve
2/2021 20.1.2021 Jmedia s.r.o. 100,-/mes. Zmluva o poskytovaní technickej pomoci
3/2021 22.1.2021 Uniqua 162,- Poistná zmluva – MOM
4/2021 4.2.2021 Soldan E. 10500,- Zmluva o dielo KD
5/2021 16.2.2021 Pivovarov 200,- Kúpna zmluva – Pivovarov
6/2021 22.2.2021 Pathó 200,-/mes. Nájomná Zmluva – Pathó
7/2021 22.2.2021 Jankovics 175,30/mes. Nájomná zmluva Jankovics
8/2021 22.2.2021 Vravko 100,-/mes. Ondrej Vravko
9/2021 23.2.2021  Buzásová, Kočiš 157,30/mes. Nájomná zmluva – A. Buzásová
10/2021 23.2.2021  Tóthová, Tóth 161,30/mes. Nájomná zmluva – A. Tóthová
11/2021 23.2.2021  E. Guerra P. 270,30/mes. Nájomná zmluva – E. Guerra P.
12/2021 23.2.2021  Nagyová E. 206,30/mes. Nájomná zmluva – E. Nagyová
13/2021 23.2.2021 Majerová I. 157,30/mes. Nájomná zmluva – I. Majerová
14/2021 23.2.2021  Galbavý, Galbavá 163,30/mes. Nájomná zmluva – J. Galbavý
15/2021 23.2.2021  Lackó J. 200,30/mes. Nájomná zmluva – J. Lackó
16/2021 23.2.2021 Markovics, Markovicsová 242,30/mes. Nájomná zmluva – J. Markovics
17/2021 23.2.2021  Nagy K. 163,30/mes. Nájomná zmluva – K. Nagy
18/2021 23.2.2021  Cseh, Csehová 169,30/mes. Nájomná zmluva – M. Csehová
19/2021 23.2.2021  Marx, Szép 135,30/mes. Nájomná zmluva – M. Marx
20/2021 23.2.2021  Manetová, Bicsáková 135,30/mes. Nájomná zmluva – M.Manetová
21/2021 23.2.2021  Trajzerová M. 161,30/mes. Nájomná zmluva – M.Trajzerová
22/2021 23.2.2021  Paál P. 135,30/mes. Nájomná zmluva – P. Paál
23/2021 23.2.2021  Czibová T. 161,30/mes. Nájomná zmluva – T. Czibová
24/2021 23.2.2021  Nagy V. 161,30/mes. Nájomná zmluva – V. Nagy
25/2021 23.2.2021  Budai, Menďanová 135,30/mes. Nájomná zmluva D.Budai
26/2021 23.2.2021  Oláh F. 262,30/mes. Nájomná zmluva F. Oláh
27/2021 23.2.2021  Vörösová I. 206,30/mes. Nájomná zmluva I.Vörösová
28/2021 23.2.2021  Csepregi, Csepregiová 157,30/mes. Nájomná zmluva R. Csepregi
29/2021 26.2.2021  Kosztolányi  157,30/mes. Nájomná zmluva – Kosztolányi
30/2021  2.3.2021  Márthová A.  135,30/mes. Nájomná zmluva – Márthová 2021
31/2021  2.3.2021.  Lőrincz A.  157,30/mes. Nájomná zmluva – Lőrincz 2021
32/2021  2.3.2021  Ratimorská T.  270,30/mes. Nájomná zmluva – Ratimorská 2021
33/2021 17.3.2021 SR Štat. úrad Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke
34/2021 19.3.2021 Pisi 651,-  Kúpna zmluva – Pisi
35/2021 22.3.2021 Poľovn. družstvo 800,- Zmluva č.12021 – o poskytn.dot.-Poľovnícke zdr.
36/2021 22.3.2021 TJ Agro 8000,- Zmluva č.22021 – o poskytn.dot. TJ AGRO
37/2021 26.3.2021 Zsuzsová A.  135,30/mes.  Nájomná zmluva Zsozsová
38/2021 26.3.2021  Bugár, Bugárová  262,30/mes. Nájomná zmluva Bugárová
39/2021 26.3.2021  Karate Klub  3400,- Zmluva č. 32021 – o poskytn.dot.
40/2021 29.3.2021 KB PROTECT 45,-/mes. Zmluva o poskytnutí služieb KB PROTECT
41/2021 31.3.2021 Márthová 200,-/mes. Nájomná zmluva – Márthová 922
42/2021 31.3.2021 Pathó 200,-/mes. Nájomná Zmluva – Pathó
43/2021 31.3.2021 Kapala 200,-/mes. Nájomná zmluva Š. Kapala – 923
44/2021 31.3.2021 Borgula 200,-/mes. Nájomná zmluva J. Borgula – 923
45/2021 31.3.2021 Pavko 200,-/mes. Nájomná zmluva P.Pavko 923
46/2021 31.3.2021 Tóthová 200,-/mes. Nájomná zmluva – K. Tóthová 922
47/2021 31.3.2021 Sziová 200,-/mes. Nájomná zmluva – I. Sziová 923
48/2021 31.3.2021 Gőgh 200,-/mes. Nájomná zmluva – R. Gőgh 923
49/2021 12.4.2021 MŽP SR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytn. č.OPKZP-PO2-SC211-2018-4015 (2)
50/2021 22.4.2021 Gatyikova H. 2,323/rok Zmluna na prenájom hrob.miesta A137 F
51/2021 22.4.2021 Gatyikova H. 2,323/rok Zmluva na prenájom hrob. miesta A196 N
52/2021 22.4.2021 Gatyikova H. 2,323/rok Zmluva na prenájom hrob.miesta A150N
53/2021 11.5.2021 DPO SR 3000,- Zmluva o poskytn.dotácie DPO SR
54/2021 14.5.2021 Lindström, s.r.o. Zmluva o poskyt. rohoží
55/2021 18.5.2021 MŽP Príloha č- 3 a Príloha č. 4 k Zmluve o dielo – Stavebné práce-Vodozádržné opatrenia
56/2021 10.6.2021 LED ARENA s.r.o. 28032,- Zmluva-LED ARENA s.r.o.
57/2021 16.6.2021 Prima banka Zmluva o bež.účte – FO 18bj
58/2021 16.6.2021 Prima banka Zmluva o bež.účte-FO 14 bj
59/2021 16.6.2021 Prima banka Zmluva o bež.účte – FO 2x5bj
60/2021 16.6.2021 Artis Jókai o.z. 300,- Darovacia zmluva – Divadlo
61/2021 2.7.2021 CSEMADOK Kameničná 800,- Zmluva o poskytn.fin.prostr. – CSEMADOK
62/2021 2.7.2021 Annuš, Annušová 239,30/mes. Nájomná zmluva – I. Annuš
63/2021 6.7.2021 NSK 600,- Zmluva o poskytn. dotásie NSK
64/2021 6.7.2021 ENCARE s.r.o. Zmluva o dodávke plynu 1
65/2021 6.7.2021 ENCARE s.r.o. Zmluva o dodávke plynu 2
66/2021 13.7.2021 NSK 1600,- Zmluva o poskytn. dotácie – šport
67/2021 13.7.2021 Halvoníkova S. 215,- Zmluva o umeleckom výkone – S. Halvoníková
68/2021 13.7.2021 R.K. Péter 700,- Zmluva o umeleckom výkone – R.K.Péter
69/2021 13.7.2021 Glamour 250,- Zmluva o umeleckom výkone Glamour
70/2021 15.7.2021 ČSOB Zmluva o bežnom účte – ČSOB
71/2021 15.7.2021 ČSOB Zmluva o bežnom účte-ČSOB -dotačný
72/2021 15.7.2021 Szép A. 400,- Zmluva o poskytn.služieb A.Szép
73/2021 26.7.2021 Zásielkovňa s.r.o. 1,- Zmluva o umiestnení Z-Boxu
74/2021 12.8.2021 MADE spol s r.o. 365/štvrťrok Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve-MADE
75/2021 16.8.2021 ECSI 1000,- Zmluva o poskyt.dotácie 52021 – ECSI
76/2021 30.8.2021 FCC Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
77/2021 30.8.2021. Szeiler, Szeilerová 135,30/mes. Nájomná zmluva Szeiler – 1,.9.2021
78/2021 30.8.2021 Budai 161,30/mes. Nájomná zmluva Budai – 1.9.2021
79/2021 3.9.2021 M 259,30/mes. Nájomná zmluva M
80/2021 7.9.2021 encare, s.r.o. Zmluva o združenej dodávky elektriny
81/2021 7.9.2021 Molnárová S. Prenájom MKS Molnárová
82/2021 7.9.2021 Masárová I. Prenájom MKS Masárová
83/2021 7.9.2021 Káhn E. 100,- Prenájom MKS Káhn
84/2021 7.9.2021 Hozman A. Prenájom MKS Hozman
85/2021 7.9.2021 Sebőková K. 23,23 Prenájom hrob.miesta Nový B59
86/2021 7.9.2021 Szalaiová E. 23,23 prenájom hrob.miesta Nový A66
87/2021 7.9.2021 Zsemlye V. 23,23 prenájom hrob.miesta Nový A49
88/2021 9.9.2021 100,-/rok Zmluva o odchyte túlavých zvierat
89/2021 14.10.2021 encare, s.r.o. Zmluva o zdrženej dodávke plynu
90/2021 14.10.2021 Bekeová 582,- Kúpna zmluva – Bekeová
91/2021 20.10.2021 MŽP SR Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP k KŽP-PO4-SC431-2015-6
92/2021 10.11.2021 OZ Veselá Labka Zmluva na odchyt a umiest. psov
93/2021 15.11.2021 Ing.  Ľ. Fiala Zmluva o poskytnutí aud.služien
94/2021 19.11.2021 Agrodružstvo Kameničná Zmluva o výpožičke par.č. 222
95/2021 02.12.2021 N. Gőghová 200,-/mes. Nájomná zmluva – N. Gőghová
96/2021 06.12.2021 Prima banka Zmluva o dot. účte – PRIMA Banka
97/2021 14.12.2021 GRIFF Security Agency, s.r.o. Dodatok č.6 GRIFF Security Agency, s.r.o.
98/2021 28.12.2021 IMMO-MEM, s.r.o. 44.875,- Kúpna zmluva – M. Kuchár
99/2021 29.12.2021 Enviroment. fond 338.830,- Zmluva o poskytnutí podpory
100/2021 29.12.2021 FCC Slovensko, s.r.o. Dodatok č. 10 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

—————————————————————————–

KD nájom Vendégh

KD nájom Szabó

KD nájom Laki

KD nájom Kovácsová

KD nájom Hibská

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Nájomná zmluva – marx

Nájomná zmluva pál

SKM_C22719122021540

Prenájom MKS

Zmluva o grantovom účte Prima banka

Zmluva o oprave

Zmluva o poskytnutí služieb

Kúpno-Predajná zmluva

Kúpna zmluva Babetta

dodatok č.1 o združ.dov.zem.plynu

Kúpna zmluva

Zmluva o dodávk. zemn. plynu

Zmluva o výpožičke pož.voz.IVECO

Prenájom hrob.miesta Tánczosová Magdaléna

Prenájom hrob.miesta Tokár Ondej

Prenájom hrob.miesta Lackóová Judita

Prenájom hrob.miesta Borsiczká Helena

Zmluva o dielo

Zmluva o dodávke elektriny – BCF

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme MUDr.Sás

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §269

Zmluva o dielo – EPIC Partner

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov – MUDr.Szaboová

Zmluva o posk. služieb

Mandatna zmluva č.22019- Stav.dozor-Vodozádržné..

Kúpno-predajná zmluva Peugeot

SKM_C22719091316260

Zmluva o dielo – Hamos s.r.o Šamorín

Zmluva o poskytnutí NFP – Vodozádržné

Príloha č 1 – Zmluvy – VZP – text

Príloha č. 2 -Predmet podpory – text

Príloha č. 3 – Finančné opravy – text

Príloha č. 4 -Podrobný rozpočet projektu – text

Nájomná zmluva – Csehová -Cseh

Prenájom hrob.miesta Horjánová

Prenájom hrob. miesta Pálmai Ladislav

Zmluva o grantovom účte – Prima Banka

Licenčná zmluva SOZA

Darovacia zmluva – Jokaiho nadácia

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme – A.Gajdáčová

Dodatok č. 1 – k Zmluve o nájme – MUDr.Sás

ZMLUVA č.WO2019A13529-1

Dodatok č.1 k zmluve MUDr. Sás

Zmluva o prenájme hrob.miesta Nagy Tibor

Zmluva o prenájme hrob.miesta Varga Jozef

Zmluva o dielo Ágh

Zmluva o posk. služieb SITI

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme – MUDR.Szabooová

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme -Szabóová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Kissová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Szép

Zmluva o prenájme hrob.miesta Pintér

Zmluva o prenájme hrob.miesta Pataki

Zmluva o prenájme hrob.miesta Markovics

Zmluva o prenájme hrob.miesta Kovács

Zmluva o prenájme hrob.miesta Farkasová

Dodatok č. 1 k Mandat.zmluve-Žigray

Kúpno-predajná zmluva ALICA Family

Zmluva o odbere použitého oleja

Zmluva o posk. dotácie Dobr. pož. ochrana

Zmluva zapadosl. distr.

Zmluva o nájme bytu Szabó

Zmluva o dielo BIOPRODUKT

Nájomná zmluva Szűcsová

Nájomná zmluva Borgula

Mandatná zmluva Žigray

Príloha č.1 k mandat.zmluve

Nájomná zmluva Kapala

Nájomná zmluva Tóthová_2

Nájomná zmluva Bogner

Nájomná zmluva Márthová

Nájomná zmluva Gőgh

Nájomná zmluva Pathó

Dodatok k zmluve Ratimorská

Nájomná zmluva Csepregi

Zmluva o poskytovaní služieb reklamy

Nájomná zmluva Buzásová

Nájomná zmluva Csepregi

Nájomná zmluva Majer

Nájomná zmluva Márthová

Nájomná zmluva Nagy

Nájomná zmluva Tóthová

Nájomná zmluva Zsuzsová

Nájomná zmluva Jankovics

Nájomná zmluva Budai

Nájomná zmluva Molnár

Nájomná zmluva Nagy

Nájomná zmluva Trajzerová

Nájomná zmluva Paradiova

Nájomná zmluva Nagyová

Nájomná zmluva Markovics

Nájomná zmluva Manetová

Sponzorská zmluva Laki

Nájomná zmluva Nagy

Nájomná zmluva Oláh

Nájomná zmluva Pérez

Nájomná zmluva Bugár

Nájomná zmluva Csehová

Nájomná zmluva Galbavý

Nájomná zmluva Lackó

Nájomná zmluva_Kosztolanyi

WIFI – 4eu grant_agreement_14797_countersigned

Nájomná zmluva_Vörösová

Zmluva č. 42019 o poskyt.dot.- Csemadok

Zmluva o nájme rod. domu

Kúpno-predajná zmluva

Nájomná zmluva Czita J.

Zmluva č. 62019- O poskytn.fin.prostriedkov – Poľivnícke združ.

Zmluva č.32019 O poskytn. fin.prostriedkov ZO JDS

Dohoda č.19_14_50j_8

Zmluva č. 52019 O poskytnutí finanč.prostriedkov-DHZ

Zmluva č.22019 o poskytn.fin.prostr. – TJ Agro

Zmluva č. 12019 oposkytn.dotácií z rozp.obce-Karate

Zmluva č. 12019 oposkytn.dotácií z rozp.obce-Karate

Zmluva č. ZNR 1111201819

Dodatok č. 62019 – Atila Pathó

Dodatok č.12019 k zmluve 4662017-Koloman Fekete

Dodatok k zml.2152018-č.52019- Margita Benková

Dodatok k zml.4262018-č.72019- Fűriová Magdaléna

Dodatokč.22019 k zmluve č.4652017- Anton Nagy

Dodatokč.32019 k zmluve č.4642017- Magdaléna Nagyová

Dodatok č. 42019 – Teréz Pathó

Zmluva č. 4262018- Magdaléna Fűriová

Zmluva o tech. podpore

Zmluva o výpožičke

Zmluva o sprac. osobn. údajov sprostredkovateľa

Zmluva o kontrolnej činnosti

Príloha č. 2 k auditu

Príloha č. 1 k auditu

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 5 k zmluve GRIFF

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-0242018 – Min. vnútra SR

Zmluva o dielo – EPIC Partner – Vyprac.žiad. o poskytn.NFP

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KZP-PO4..

Zmluva o pripojení SPP 8010570718

Zmluva o dielo – Glič-projekt

Zmluva o dielo -EPIC Partner -Ex.manažment- Zníž.energ.nár. objektu KD

Kúpna zmluva -Pož.vozidlo Š 706

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní práv.služieb

I271_zmluva o poskytnuti NFP

Zmluva č. 41000105007 Dodávka vody z verejného vodovou

Záložná zmluva č. 0120-PRB-2017

DOHODA č.18-14-52A-38

VUB -Zmluva o bežnom účte na dotácie

Kúpna zmluva Zetor

Zmluva o poskytovaní IT služieb

Kúpna zmluva o prevode vlast.práva – Bukor

Zmluva o poskytn.fin.prostr. 62018-Farnosť

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.3005-18-007-BZ-01

Všeobecné úverové podmienky-Príloha k &zmluve o úvere

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo300518007

Zmluva č.2 2018 O poskytnutí fin.prostriedkov – TJ AGRO

Zmluva č.32018 O poskytnutí fin.daru – ZO JDS Kameničná

Zmluva č.42018 o poskytnutí fin.prostriedkov CSEMADOK

Zmluva č.52018 Oposkytnutí fin.daru DHZ

Zmluva o posk.fin.prostr.012018 Karate

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – Teréz Pathó

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – Judita Szabóová

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – Atila Pathó

Dodatokč.12018 k zmluve č.4652017- Anton Nagy (2)

Dodatok č.12018 k zmluve 4662017-Koloman Fekete

Dodatok č.12018 k zmluve 4642017-Magdaléna Nagyová

Dodatok č. 12018 k zmluve č. 162012017 – Terézia Madarászová

Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere č. 347-2017-UZdatok

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke 3005-18-007-BZ-01

Zmluva o splátkovom úvere č. 30005-18-007

Zmluva ZVS41000098050

Zmluva ZVS41000098039

Zmluva ZVS41000098035

Zmluva ZVS41000097910

Zmluva ZVS41000097908

Zmluva ZVS Príloha 41000097915

Zmluva ZVS 41000098049

Zmluva ZVS 41000097922

Zmluva ZVS 41000097918

Zmluva ZVS 41000097913

Zmluva ZVS 41000097912

Zmluva ZVS 41000097909

Zmluva ZVS 41000097906

Dodatok ku kúpnej zmluve -Kövér Marián

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebyt.priestoru

Zmluva o spolupráci

Zmluva č. 62017 – Poľovnicke združenie

Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 3472017UZ

Dodatok ku zmluve Západosl. distribučná

Dodatok ku zmluve Západosl. distribučná

Dodatok ku zmluve

Príloha č. 2 K zmluve o poskytovaní aud.služieb- Osobitné obch.podm.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb-Príloha č. 1

Zmluva o úvere č. 400-202-2017 ŠFRB

Dodatok č. 2 k Poist.zmluve č.6813255462

Zmluva č. 0120-PRB-2017- Min.dopravy

Nájomná zmluva – Rövid 790-13

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ŠFRB-Záložná zmluva č. 400-202-2014

Kúpna zmluva – Marsaliková-Marsalik

Kúpna zmluva Obec – Kövér M.

Kúpna zmluva – Kövér M.

Nájomná zmluva -Molnár -Molnárová

Kúpna zmluva – Kunkela, Kunkelová

Kúpna zmluva – Západoslovenská distribučná, a.s.

Príloha č.1,2 Zmluvy č.45-POD-26-17

Zmluva č.45-POD-20-17-oposkytn.podpory-Envirofond

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

Nájomná zmluva V.Nagy-756-3

Zmluva o poskytnutí služieb č.SE018-2017 SITI

Zmluva o poskytnutí daru č.2017 ZoS-79

Zmluva o poskytnutí strážnej služby 2017-007-Griff

Zmluva o združenej dodávke plynu -Innogy Slovensko

Zmluva o poskytnutí finančného daru.LION consulting

Dohoda č.17-14-012-15

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.9.2016.Renostavmal

Zmluva č. 37457 o poskytn.dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva o dielo Linear projekt

Zmluva o dielo – Obnova dediny

Dohoda č.33-2017-§54

Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Zmluva BOZP, OPP

Kúpna zmluva

Zmluva o dielo – ProWood Slovakia

Zmluva o manažmente VO – ProWood Slovakia

Blankozmenka

Všeobecné obch.podmienky pre úver

Príloha -špecifické podmienky úveru 347-2017-UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o terminovanom úvere č.347-2017-UZ

Nájomná zmluva 790 – 10

Nájomná zmluva 790-9

Zmluva č. 5-2017-DHZ

Zmluva č. 4-2017- Csemadok

Zmluva č. 3-2017 ZO JDS

Zmluva č.2-2017-TJ

Zmluva č.1 – 2017 Karate

Nájomná zmluva 790 14

Nájomná zmluva 757 3

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k stavbe Obytný park

Zmluva o prenájme hrob.miesta Füsiová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Kováč

Zmluva o prenájme hrob.miesta Lencseová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Ribaricsová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Szoboszlaiová

Zmluva o prenájme hrob.miesta Viczena

Kúpna zmluva-fekalne vozidlo volvo fm93401

Zmluva-zvs-4-43906580

Zmluva-zvs-4-43906650

Zmluva-zvs-4-43906590

Zmluva-zvs-4-43906810

Zmluva-zvs-4-43906670

Zmluva-zvs-4-43906730

Zmluva-zvs-4-43906720

Zmluva-zvs-4-43906780

Zmluva-zvs-4-43906790

Zmluva-zvs-c-4-43906640

Zmluva-zvs-4-43906680

Zmluva-zvs-4-24768

Nájomna-zmluva-perez-790-11

Zmluva-o-dielo-rra-komarno

Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-zo-dna-07-09-2016

Dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytnuti-nfp-c-kzp-po4-sc431-2015-6012

Nájomna-zmluva-bugar-bugarova-7904

Zvs-oz-komarno-zmluva-c-41000076462

Nájomna-zmluva-patho-79013

Nájomna-zmluva-k-nagy-7901

Zmluva-c-62016o-poskytn-fin-prostr-karate

Mandatna-zmluva-ing-szegi

zmluva-o-posk-fin-daru

Zmluva-c-n20160809001-4-cast

Zmluva-c-n20160809001-3-cast

Zmluva-c-n20160809001-2-cast

Zmluva-c-n20160809001-1-cast

Dodatok-c-1-k-zmluve-zo-dna-8-6-2015

Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-epic

Zmluva-o-poskytnuti-auditorkych-sluzieb-c-2016020

Zmluva o dielo -č. 022016 – Realizačná projekt.dok.

Zmluva o dielo – Renostavmal – Zniženie energetickej náročnosti objektu škôlky v Kameničnej

Dodatok č. 6 k zmluve o nakladaní s komun.odpadom ASA

Zmluva-o-posk-fin-daru-lion

Zmluva o prenájme poľovníckeho revíru

Zmluva o poskyt. stráž.služby č. 2016058

Zmluva č. 62016 – Poľovnícke združenie

Megbízási szerződés -Mandátna zmluva -Bicskafest

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podrobný položkovitý rozpis-

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Hlásenie o začatí

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č. 1 Zmluvy str.42-49

Príloha č. 1 Zmluvy str.32-41

Príloha č. 1 Zmluvy str. 21-31

Príloha č- 1 Zmluvy str. 11-20

Príloha č.1 Zmluvy str.1-10

Zmluva o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2015-6012 str.11-18

Zmluva o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2015-6012 str.1-10

Nájomná zmluva Szabo – Szűcsová

Zmluva o zabezpečení umel.vyst.

Zmluva-o-dielo-ext.management

Megálapodás – Zmluva Super Trade

Nájomná zmluva – Trajzerová

Zmluva o dielo – Kacz

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny

Zmluva o poskytnutí služieb 1 2016

Zmluva o dielo Metal Servis Recycling

Dodatok č.5 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby-č. 1992016

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- č. 2892016

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č. 2162016

Zmluva o elektrickej komunikácii-Dôvera ZP

Zmluva – SLOVGRAM

Kúpna zmluva – elektrocentrála

Kúpna zmluva – Zepter – filter

Zmluva o poskytn.dotácie z prostriedkov Dobrovoľnje požiarnej ochrany SR

Zmluva o poskyt. soc. skužby Marxová

Zmluva o poskyt soc. služby Agg

Nájomná zmluva Vörösová Ildikó – 79010

Zmluva o poskytnutí dotácie 52016 Karate

Zmluva o poskytnutí dotácii 22016 Hasičský zbor

Zmluva o poskytnutí dotácie 42016 CSEMADOK

Zmluva o dot. č. 12016 – ZO JDS

Zmluva o dot. 32016- TJ AGRO

Zmluva Madarászová

Nájomná zmluva – Badinka – Erdélyiová

Dohoda č.9-2016-§54-ŠnZ

Dodatok č. 12015 k zmluve č. 1206040233

Zmluva o dielo č.512016-2

Zmuva o manažmente verejného obstarávania

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK a.s.

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č.1 k dohode č.31-2015-§54-ŠnZ

Dohoda č.31-2015-§54-ŠnZ

Zmluva o dielo – Projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti škôlky

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Zmluva Marxová

Zmluva o poskytn. dot. č. 82015 – Karate

Zmluva-vypracovanie svetelno-techn.štúcie

Zmluva o dielo – Vajkai K.

Zmluva o dielo – dod. a montáž digit.kamer.systému

Nájomná zmluva – Bugár Silvester

Zmluva o dielo 02062015-1 EPIC Partner

Zmluva – Slov.agent.živ.prostr. 1.časť

Zmluva – Slov.agen.živ.prostr. – 2 časť

Zmluva o spolupráci ASA

Zmluva o dielo RRA 07.05.

Zmluva o dielo RRA 29.04.

Zmluva o dielo RRA – PHSR

Majer Jozef

Hibská Alžbeta

Zmluva o dielo RRA

Zmluva GRENKE

Nájomná zmluva Rifliková

Nájomná zmluva Dénes Budai

Nájomná zmluva Paulis Benčič Monika

Zmluva o externom projektovom manažmente

Zmluva 502015

Zmluva 492015

Nájomná zmluva Jankovics

Zmluva o nájme rodinného domu

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve – AGIM

Dodatok č. 1 – Zmluva gajdáčová

Dodatok k zmluve o spotrebnom úvere

Zmluva o spotrebnom úvere

Dohoda o urovnaní

Zmluva o poskytn.dotácie CSEMADOK

Zmluva o poskytnutí dotácie Farnosť Kameničná

Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľný hasičský zbor

Zmluva o poskytnutí dotácie Karate klub

Zmluva o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov

Zmluva o poskytnutí dotácie TJ AGRO 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie Poľovníckej združenie

Zmluva o poskytnutí ČOV

Nájomná zmluva za hrob.miesto Nagy

Zmluva o obchodnej spolupráci

Dohoda – ÚPSVaR

Zmluva o dielo

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny_0001

Zmluva o poskyt.služieb – Agrodružstvo

Dodatok k Náj.zmluve- AGIM

Nájomná zmluva – AGIM

Zmluva o dielo – ERMA – Zabezp.systém

Zmluva o poskytnutí fin.daru-AGRODRUŽSTVO

Zmluva o výpožičke uznesenie

Zmluva o poskyt.fin.daru-FEMAX

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Horjánová

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Németh

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Tóth

Zmluva o poskytovaní strážnej služby č.201-027

Zmluva o poskytovaní strážnej služby č.201-024

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia – lokalita Vinohrady

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia -Čerpací rad

Zmluva o spolupráci č.14-13500-001-SVO

Zmluva o poskytnutí fin.daru_0002

Zmluva o poskytnutí fin.daru_0001

Zmluva o poskytnutí fin.daru

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0005

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0004

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0003

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0002

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0001

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko

Zmluva o dielo VF Project

Dodatok č 1 k dohode č.15

RRA Zmluva

Poistná zmluva č.123-2046367.

Zmluva č. 7 ZO Jednota dôchodcov

Nájomná zmluva Kosztolányi

Nájomná zmluva Manet, Manetová

Nájomná zmluva Paulis, Csernus

Zmluva 5902014

Darovacia zmluva_socha

Nájomná zmluva – Kosztolányi

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov

Zmluva o dielo – Projekt Town Twinning

Zmluva č. 6 O poskytn.fin.prost.Farnosť

Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi

DOHODA č. 15 50j

Nájomná zmluva – RUSSEL STAV

Zmluva o dielo – RRAKN

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Lelovics

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Viczenová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ziacharová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Virághová

Zmluva o prenájmemiesta na pohrebisku Téglásová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rigóová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horváthová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Füssiová

Nájomná zmluva Home Sales

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.221196-2014

SZRB – Všeob.obchodn.podmienky

Úverová zmluva-SZRB č.221196-2014

Zmluva o poskyt.dot.- CSEMADOK

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. Karatte klub

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. Hasiči

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. TJ AGRO

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. JDS

Nájomná zmluva RUSSEL STAV

Sprostredkovateľská zmluva ENVIROTREND s.r.o.

Zmluva o dielo- projektové práce-multifunkčné ihriko

Zmluva o dielo – Vajkai – Okná

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve -dom č.607

Zmluva BEMIA plus s.r.o.

Dodatok k zmluve EKELTOUR s.r.o.

Zmluva o dielo RRA KN

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Kúpna zmluva -dom č. 607

Zmluva o posk. soc. služby č. 82014

Zmluva o posk. soc. služby č.752014

Zmluva o posk. soc. služby č.402014

Zmluva o posk. soc. služby č.392014

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu -Markovics_Markovicsová

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu – Rigó_Nagyová

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu – Križanová

Dodatok č.2 k Zlmuve o nájme bytu – Szíjjártová_Nagy

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu -Paradiová_Parádiová

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu – Póloš

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Motajcsek_Szabóová

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Gelleová_Pázska

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Balla_,Pólošová

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu

Zmluva o dielo -RRA

Zmluva o dielo – Vajkai K.

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o dodávke elektriny č.4119-2013 – MAGNA E.A. s.r.o.

Zmuva o dodávke elektriny č.4031-2013-MAGNA E.A. s.r.o.

Zmluva o nájme bytu -Imrich Motajcsek

Zmluva o zriadení vecných bremien č.13-377-l13.0501.11.001-VB

Zmluva RRA

Zmluva VF Project

Zmluva o dielo – BEKE

Dohoda č. 10xx2013§54 UPSVAR KN

Zmluva o poskytnutí služieb Grantprojekt s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie-Úrad vlády

Zmluva o spolupráci A.S.A.

Zmluva o dielo – senior centrum

Zmluva VF Projekt

Zmluva o dielo-ITAK

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o dielo RRA

Zmluva Kližska Nemá

Zmluva o nájme bytu Soldan, Mauszová

Zmluva o nájme bytu_Parádiová

Kúpna zmluva Bakonyi, Angyalová

Zmluva o dielo 5_I_2013_AGIM

Zmluva o nájme Agrodružstvo Kameničná

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva ČOV Tôň

Zmluva o dielo RRA_2

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o prenájme rekl. billboardu Jmedia s.r.o.

Zmluva o budúc. kúpn. zmluve Innovia s.r.o

Nájomná zmluva Obec Kameničná – Innovia_s.r.o.

Zmluva o nájme bytu – Mgr. Timea Lišková, AttilaManyus

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – Poľovnícke združenie Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – TJ AGRO Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná

Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov z vl. príjmov obce – Karate klub kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – CSEMADOK ZO Kameničná

Zmluva o posk. služieb Komunálna spoločnosť s.r.o.

Zmluva o posk. služieb Obec Veľké Kosihy

Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektov

Zmluva o nájme nebytového priestoru Save light

Zmluva o dielo VF Project&Marketing s.r.o.

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva č.32013_Margita Sárkányová

zmluva č.10412012 Helena Ambrošová

Zmluva č.10402012_Mária Aggová

Zmluva č.10352012_Ladislav Agg

Dodatok k Zmluve o nakl. s komun. odpadom

Mandátna zmluva VOLUMA s.r.o. – časť zateplenie objektu

Mandátna zmluva VOLUMA s.r.o.

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva o prenájme hrob. miesta Horváth Michal

Zmluva o prenájme hrob. miesta Viczenová Juliana

Zmluva o prenájme hrob. miesta Téglásová

Zmluva o prenájme hrob. miesta Ottová Marta

Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku – LEADER2-2012-OP123-1-3

Zmluva o dielo METAL SERVIS Recykling s.r.o.

Zmluva o nájme bytu- Marsal Tomáš,Marsalová Eva

Dohoda o vysporiadaní vlastníckych práv k stavbe a o vysporiadaní práv a záväzkov

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o dielo č.11/2012_Kovil s.r.o.

Zmluva o nájme bytu-Ősziová, Szoboszlai

Kúpna zmluva č.4-2012 -DANUBIUS spol.s.r.o.

Kúpna zmluva č.3-2012- PROJEKT MARKET

Zmluva o nájme bytu – Csepregi R., Csepregiová V.

Zmluva o nájme bytu – Ďurišová H.

Zmluva o nájme bytu – Lörincz A.

Zmluva o nájme bytu – Márthová A.

Zmluva o nájme bytu – Molnár L.

Zmluva o nájme bytu – Nagy Zs.

Zmluva o nájme bytu – Szabadosová A.

Zmluva o nájme bytu – Volentics P.

Zmluva o nájme bytu – Daniš B.

Zmluva o nájme bytu -Zsibrita J.

Zmluva o nájme bytu – Buzásová A.

Zmluva o spolupráci A.S.A.

Zmluva vecné bremeno ZSE

Kúpna zmluva č.2_2012_Femax

Kúpna zmluva č.1_2012_REVAN

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Dodatok č.1 ku kúpn. zmluve Zengő, Zengőová

Zmluva o dielo č.1432012 Projekt Town Twinning

Zmluva o dielo č.1642012 Envifond 2013

Zmluva o dielo č.1632012 Envifond 2013

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Kúpna zmluva KÓDEXPRESS

Dodatok k zmluve PROSPECT s.r.o.

Kúpna zmluva Zengő, Zengőová

Zmluva INSA s.r.o. (obec) č.120604-0233

Zmluva o nájme lesných pozemkov

Zmluva č.238-2012 o poskytovaní dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4-2010

Kúpna zmluva Savelight

Zmluva o prenájme dopravného prostriedku

Zmluva o pripojení_ORANGE (3)

Zmluva o pripojení_ORANGE (2)

Zmluva o pripojení_ORANGE

Záložná zmluva Prima banka

Dodatok č.1 k zmluve o posk. fin.pr. dobrov. has. zbor

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva o dielo RRAKN

Dodatok č.1 k zmluve o posk. fin. prostr. TJ Agro

ZO Jednota dôchdcov_dodatok k zmluve č.1

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Ottová

Zmluva č. 8654408U01 o posk. podp. z Envirom. fondu

Záložná zmluva Gelleová, Pászk

Zmluva o nájme bytu Gelleová, Pászka

Zmluva o dielo -Zelená pre seniorov 2012

Zmluva o dielo – Think Big 2012

Zmluva o bežnom účte_Prima banka

Zmluva o dielo č.28_2012_Prospect s.r.o.

Kúpna zmluva č.01_2012_Prospect s.r.o.

Zmluva č.5-2012- Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná

Zmluva č.4-2012- ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná

Dodatok k záložnej zmluve MDVRSR

Zmluva č.3-2012 – ZO CSEMADOK Kameničná

Zmluva č.2-2012 – TJ AGRO Kameničná

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov

Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve

Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere-Dodatok

Príloha k zmluve o posk. verejn. služieb Orange

Dodatok k zmluve Orange

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange

Objednávka Le Cheque de Jeneur

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

Zmluva o poskytnutí služieb

Dodatok k Nájomnej zmluve č.1772003 uzavretej v zmysle nariadenia vlády SR č.2081994

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Szabadosová A.

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Nagy Zsolt

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Beke L.

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Manet, Gallová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Zsuzsová, Zsuzsová, Pollák

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Zsibrita, Zsibritová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Volentics, Molnárová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Tadanaiová, Kocsisová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Szalaiová, Szalaiová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Paulis Benčič, Csernusová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Ősziová, Szoboszlai

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Majer, Majerová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Lőrincz, Lőrinczová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Csepregi, Csepregiová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Buzásová, Daniš

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Buzásová, Kočiš

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtökiová, Echeverria

Dodatok k nájomnej zmluve Balla, Pólošová

Dodatok k nájomnej zmluve Tóthová

Dodatok k nájomnej zmluve Križanová

Dodatok k nájomnej zmluve Paradiova

Zmluva o posk. služieb EKELTOUR

Dodatok k nájomnej zmluve F. Oláh, K. Oláh

Dodatok k nájomnej zmluve_Pataki

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_ Horváthová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Hegedűsová

Dodatok k nájomnej zmluve Harangozó

Dodatok k nájomnej zmluve Rigó, Nagyová

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtökiová, Csütörtöki

Dodatok k nájomnej zmluve Markovics, Markovicsová

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtöki

Dodatok k nájomnej zmluve Erdélyiová

Dodatok k nájomnej zmluve Szíjjártóová, Nagy

Dodatok k zmluve o nakl. s komun. odpadom A.S.A. Slovensko

Zmluva o externom manažmente Prospect s.r.o.

Rámcová zmluva o splolupráci_AEGON

Záložná zmluva

Zmluva o pripojení_Orange

Zmluva o nájme bytu_Pataki Attila

Zmluva o nájme bytu_Mária Tóthová

Zmluva o nájme bytu_Karolína Szíjjártoova

Zmluva o nájme bytu_Helena Erdélyiová

Zmluva o prenájme pohrebisku_Škornikova

Zmluva o nájme bytu_Silvia Csütörtökiová

Zmluva o nájme bytu_Paradiová Príska

Zmluva o nájme bytu_Karol Csütörtöki

Zmluva o nájme bytu_Alžbeta Csütörtökiova

Zmluva o externom manažmente_Realityplus

Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere

Zmluva o nájme bytu Balla, Pólošová

Zmluva o nájme bytu Bc. Križanová

Zmluva o nájme bytu Oláh, Oláh

Zmluva o nájme bytu Rigó, Nagyová

Dohoda č.41_§51_2011R

Zmluva o postúpení povinnosti a práv stavebníka

Zmluva o združenej dod. elektriny_ZSE

Zmluva o združenej dodávke elektriny_ZSE

Zmluva o spolupr. DATATRADE

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Zmluva o združených službách dodávky elektriny a plynu

Mandátna zmluva_Solles Print

Zmluva o nájme bytu_ Manet L. Gallová M.

Zmluva o nájme bytu_Ing. Beke Ladislav

Dodatok k zmluve o pripojení T-COM

Príloha č.1 k zmluve o prip. SPP

Dodatok č.2_2011 k dohode 31

Dodatok č. 2_2011

Dodatok č. 1_2011

Zmluva MPA Service

Zmluva o budúcej zmluve ZSE distribúcia

Zmluva o poist. majetku a zodpov. GENERALI

Zmluva o dodávke plynu – SPP

Servisná zmluva_IT

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (2)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (3)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (4)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (5)

Dodatok zmluvy o odovzdávani údajov platobného styku e-Banka – Dexia banka

Zmluva o bežnom účte – Dexia banka

Zmluva o nájme bytu – Ősziová, Szoboszlai

Zmluva o nájme bytu – Volentics, Molnárová

Zmluva o nájme bytu – Benčičová, Csernusová

Dodatok č.1_2011 k dohode č. 10§50j2011 o poskytnuti prispevku na podporu zamestnanosti…

Zmluva o pskytn. fin. prostriedkov pre karate klub

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre telov. jednotu

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre jedn. dôchodcov

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre dobr. has. zbor

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre CSEMADOK

Zmluva o dielo SVP

Zmluva o nájme nebytových priestorov 8_2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov 8_2011_2

Zmluva o dielo_Mikuláš Kósa

Dohoda o spolupráci_MK SR

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná_Zsolt Nagy

Zmluva o nájme bytu Gacsalová Ildikó

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_11

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_10

Zmluva o pripojenó odberného zariadenia ZSE_9

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_8

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_7

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_6

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_5

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_4

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_3

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_2

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_1

DODATOK K ZMLUVE ŠFRB

Nájomná zmluva Mekka

Nájomná zmluva Letrichová

ZMLUVA O OBCH. SPOLUPRÁCI Jmedia s.r.o.

KÚPNA ZMLUVA_COOP Jednota Komárno

ZMLUVA O VYUŽ. ELEKTR. SLUŽIEB

Dohoda č10_§5i_2011

Dohoda č10_§50j_2011

Dohoda č. 31 §50j/2011

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná – Királyová J.