Slávnostné odovzdanie požiarneho vozidla dňa 24.9.2019