Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kameničná – I.etapa